Om oss

Roan Hytteforening er en interesseforening som har som formål å ivareta medlemmers felles og individuelle interesser forbundet med fritidseiendommer og fritid i Åfjord kommune.

Hytteforeningen jobber med:

  1. Formidling av hyttefolkets meninger til kommunen
  2. Oppfølging av planer, høringer
  3. Vannkvalitet, renovasjon, avgifter
  4. Sosiale tiltak for medlemmene (sommertreff)
  5. Avtale om rabatt for medlemmer av hytteforeningen.
  6. Mobiltelefondekning og skyggesendere for TV-signaler
  7. Bevisstgjøring om viktighet av å ta vare på naturkvalitetene i Roan

Roan Hytteforening er medlem i Norges Hytteforbund ( www.hytteforbund.no), hvor vi har avtale om juridisk bistand (gå via styret). Våre medlemmer får også tilsendt via e-post medlemsbladet Hytte & Fritid.

For innmelding: Send oss en e-post eller brev. Eller gjør innbetaling til konto nr. 9235.28.59585. Merk betalingen med «innmelding». Eller betal med Vipps #520374.

Kontingent til vanlig kr 250,-, for året 2020 er den på kr 150,00.