Offentlig ettersyn – havbruksanlegg

Roan.kommune.no

Roan kommune har, via Trøndelag fylkeskommune, mottatt en søknad om utvidelse av biomasse i anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokaliteter i Roan kommune:

nr.       navn:          posisjon i grader og desimalminutter      kartdatum
36917 Drevflesa    64˚12.656’N 10˚6.911’E                          Euref89/WGS84

Søknaden gjelder utvidelse av biomasse. Lokaliteten er godkjent for en MTB på 3 120 tonn, og søkes utvidet med 1 608 tonn til totalt 4 728 tonn. Søknaden omfatter ingen endring i godkjent anleggsplassering.

 

Fristen for merknader og innsigelser er 17.09.18. Eventuelle merknader sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan eller postmottak@roan.kommune.no

%d bloggere liker dette: