Offentlig ettersyn – Havbruksanlegg – Refsnes Laks AS

Roan.kommune.no

Roan kommune har, via Trøndelag fylkeskommune, mottatt en søknad om endring av arealbruk for anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Roan kommune:

nr.        navn:                posisjon i grader og desimalminutter      kartdatum

19135   Sandøya III       64˚14,602’N 10˚15,829’E                       Euref89/WGS84

Søknaden gjelder utvidelse av areal tilsvarende 2 nye bur. Lokaliteten er godkjent for en MTB på 2 340 tonn, og det søkes ikkeom biomasseutvidelse.

 

Fristen for merknader og innsigelser er 22.06.18. Eventuelle merknader sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan eller postmottak@roan.kommune.no

%d bloggere liker dette: