Nye kommuner skal være klare om 16 måneder

Fosna-Folket.no
I løpet av de første fire månedene i 2016 skal alle kommunestyrer ha behandlet en sak om sammenslåing av kommuner.

Det skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et brev til kommunene på Fosen.

I brevet får kommunene skryt for det arbeidet som er påbegynt med i forbindelse med kommunereformen og oppdraget som er gitt fra regjeringen. Samtidig løftes flere punkter frem for det videre arbeidet i 2015.

Stram tidsplan
Det vises til at Stortinget har lagt opp til en stram tidsplan for reformen, og at sentrale nasjonale rammebetingelser vil bli avklart gjennom halvåret som kommer.

Fylkesmannen anbefaler blant annet kommunene å ha klargjort utredninger og vurderinger rundt ny kommunestruktur til sommeren 2015, før kommunevalgkampen på høsten.

Ber om statusrapport
Fylkesmannen har bedt kommunene om å rapportere inn hvor langt de er kommet i arbeidet innen 1. februar 2015. Statusrapporten skal inneholde vedtak fra kommunestyrene som omfatter:

• Alternative geografiske retningsvalg som kommunen vil prioritere å gå videre med for å utrede/klargjøre.

• Begrunnelser, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for dette.

• Hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene forut for kommunestyrets behandling.

• Hvilket behov som kommunen ser for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, kunnskapsbehov kommunen ellers har og eventuelle særskilte problemstillinger som må avklares.

• Beskrivelse av veien videre fram mot endelig vedtak i kommunestyret, herunder dialog med nabokommunene.

• Behovet for bistand fra Fylkesmann og KS.

• Konklusjon med henhold til om det er aktuelt for kommunen/naboer å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing allerede i 2015.

Inviterer til samling
På bakgrunn av denne rapporteringen inviterer Fylkesmannen og KS i fellesskap til en samling for kommunene der formannskapet i hver enkelt kommune er invitert. Konferansen vil bli holdt i midten av februar.

%d bloggere liker dette: