Nye bilder fra Roan og Storheia vindparker

Fosenvind.no

Vår fotograf Ole Martin Wold har vært en tur med kameraet i Roan og Storheia vindparker.
Har lagt ut noen av inntrykkene fra denne turen i vårt nyhetsrom.