NYE BÅTRUTER FOR TIDSROMMET 9. – 12. DESEMBER SAMT OPPDATERTE OPPLYSNINGER I FORB. MED RASET PÅ FYLKESVEI 14 I MÅVIKA

Roan.kommune.no

Veien er fortsatt stengt på rasstedet. Veien blir stengt videre på grunn av uforutsette mengder løsmasser oppe i fjellsiden, dette tar lengre tid enn forventet og arbeidene vil pågå i helgen. 

Foreløpig beskjed er at veien er stengt til mandag 12.12.16. Fortløpende informasjon blir lagt ut på Roan kommunes hjemmeside.

Posten for beboende sør for rasstedet vil bli sendt med båten, og lagt på Joker Hongsand for henting. Utgående post kan leveres til Joker Hongsand.

Nedenfor er oppdaterte båtruter for tidsrommet 9. – 12. desember.

Fredag 9. desember

Fra Roan: Fra Hongsand:

Kl. 17.00 Kl. 18.00

Kl. 19.45 Kl. 21.30

Kl. 22.15 Kl. 23.00
Lørdag 10. desember

Fra Roan: Fra Hongsand:

Kl. 06.15 Kl. 06.50

Kl. 07.50 Kl. 08.30

Kl. 13.30 Kl. 14.10

Kl. 15.00 Kl. 15.40

Kl. 20.55 Kl. 21.30

Kl. 22.15 Kl. 23.00

Søndag 11. desember

Fra Roan: Fra Hongsand:

Kl. 06.15 Kl. 06.50

Kl. 07.50 Kl. 08.30

Kl. 13.30 Kl. 14.10

Kl. 15.00 Kl. 16.00

Kl. 17.00 Kl. 18.00

Kl. 21.00 Kl. 21.30

Kl. 22.15 Kl. 23.00

For kirkekonserten søndag 11.12.16 er det satt opp to båter fra Hongsand kl. 18.00.

Det er også satt opp to båter fra Roan kl. 21.00 etter konserten i kirka.

NB! De som evt. kommer med kveldsbuss til Roan søndag kveld må påregne en del venting på båttransporten.

Mandag 12. desember

Fra Roan: Fra Hongsand:

Kl. 05.20 Kl. 06.00

Kl. 07.50 Kl. 08.30

Kl. 12.20 Kl. 13.00

Kl. 13.30 Kl. 14.10

Kl. 15.00 Kl. 16.00

Kl. 17.00 Kl. 18.00

Kl. 19.45 Kl. 21.30

Kl. 22.15 Kl. 23.00

%d bloggere liker dette: