– Nærmere storutbygging i Fosen

Fosna-Folket.no
Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag FrP, håper nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg vil bidra til at større prosjekter vil bli realisert i Fosen.

Det var blant annet NRK Dagsrevyen som fredag kveld omtalte nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg.

– Gjelder også Fosen
– Som kjent opererer vi i et felles elsertifikatmarked med Sverige, og en uforholdsmessig stor del av utbyggingen de siste årene har skjedd i Sverige på grunn av bedre rammebetingelser der. Endrede avskrivningsregler vil kunne være med å bidra til at flere vindkraftprosjekter som per i dag ikke har fått investeringsbeslutninger nå får det. Dette gjelder blant annet på Fosen, tror Bjørnstad.

– Gjorde ikke nok
Sivert Bjørnstad mener den rød-grønne regjeringen ikke gjorde nok for å unngå at forskjellen mellom Sverige og Norge skulle oppstå.

– Dette viser at med FrP og H i regjering, så vil vi kunne minske denne forskjellen, og at dette nå vil legge til rette for at mer av vindkraftutbyggingene vil komme i Norge. Jeg håper dette vil være med å realisere store, samfunnsøkonomiske vindkraftutbygginger, som for eksempel på Fosen, framholder Sivert Bjørnstad overfor fosna-folket.no, som også håper at dette vil trygge forsyningen av strøm til Midt-Norge.

– Nå ligger forholdene til rette
Avskrivningsreglene for vindkraft har vært en svært viktig sak for FrP/H, som har stått høyt på prioriteringslisten.

– Jeg er derfor glad for at det nå skal utarbeides forslag til gunstigere avskrivningsregler, og særlig at reglene skal gis virkning for inntektsåret 2015. Nå ligger forholdene til rette for at aktørene endelig kan ta investeringsbeslutninger, tror Bjørnstad.

%d bloggere liker dette: