Næring i vinden på Vingsand

Fosna-Folket.no

Tre av de største prosjektene på Fosen de nærmeste åra skal presenteres på Vingsandkroa fredag.

Responsen blant næringslivet i Osen og Roan på invitasjon til næringslivslunsjen har vært bra, ifølge Osens ordfører, Jørn Nordmeland.

– Dette kan bli interessant, sier ordføreren. Næringsrådgiver Jørn Pedersen i Osen kommune ser første innleder, Jon Sverre Veel fra Austrått Innovasjon snakker om et prosjekt som kan virke fjernt fra hverdagen til mange osninger. Likevel mener han etableringa av kampflybasen vil kunne få ringvirkninger for Osen også. Blant annet kan reiselivet profittere. – For tradisjonelt næringsliv er gevinsten av utbygginga på basen kanskje begrenset, sier Pedersen.

Muligheter

Jon Sverre Veel fra, daglig leder i Austrått Innovasjon skal blant annet snakke om leveranser til kampflybasen på Ørlandet. Med utgangspunkt i utbyggingen av Norges kampflybase på Ørland, skal Austrått Innovasjon AS bidra til langsiktig verdiskaping, konkurransekraft og innovasjon i Midt-Norge og i landet for øvrig. Austrått skal formidle muligheter samt tilrettelegge og koordinere for vekst i næringslivet lokalt og regionalt.

– Etter 30 år som ørlending gleder jeg meg til å se denne delen av Fosen, sier Veel.

Nærområde

For Veel er Osen en del av aksjonsområdet til næringslivet på linje med andre kommuner i Midt-Norge.

– Som rekrutteringsområde for kampflybasen og det nye næringslivet er Osen viktig, mener Veel.

Den nye kraftledninga Namsos-Trollheim er et gedigent prosjekt som presenteres av Ole Johan Hjemås, prosjektleder i Statnett. Konsernet har fått konsesjon på en 250 km lang 420 kV kraftledning fra Namsos i nord til Trollheim i sør. Fase 1 Namsos-Roan-Storheia planlegges realisert innen 2018. Det foreligger nå konsesjoner på et samlet vindkraftvolum på 1500 MW. Hjemås vil fortelle om prosjektet og hvilke muligheter det gir for næringslivet i regionen.

«Vindsenter Fosen»

Vindkraftprosjektet «Vindsenter Fosen» blir presentert av Kjell Inge Skaldebø Prosjektet har som mål at det skal etableres nye og varige arbeidsplasser innen vindkraft i regionen i perioden 2015 til 2020. Gjennom prosjektet skal det utvikles strategier og iverksettes tiltak slik at vindkraft-kommunene på Fosen skal klare å utnytte de mulighetene som ligger i den planlagte utbyggingen av vindkraft frem mot 2020. Prosjektleder Kjell Inge Skaldebø tar seg av snakkinga om prosjektet sitt.

%d bloggere liker dette: