Nå er det klart: Det blir påbud om redningsvest

VG.no

Miljøpartiet De Grønnes ene stemme sikrer flertall for et påbud om bruk av redningsvest i båt for både voksne og barn.

En noe uvanlig allianse av SV, Høyre og Fremskrittspartiet går imot et vestpåbud, men partiene rår bare over 84 av Stortingets 169 mandater.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er den som sikrer påbudet flertall. I fjor gikk partiet imot et lignende forslag.

– Det har vært en grundig debatt i partiet. Vi er delt omtrent på midten, men velger å lytte til de klare rådene fra Redningsselskapet og politiet, sier Hansson til NTB.

Noe motvillig

Hansson legger ikke skjul på at han selv tilhører mindretallet i MDG.

– Det er god tradisjon i Norge for at man ferdes i naturen på eget ansvar og på naturens premisser. Enten man dykker, jakter med skarpladde våpen eller går på ski i fjellet, sier staten: «bruk hue og god tur». Samtidig vil et redningsvestpåbud kunne bidra til å redde liv, sier De Grønnes ene stortingsrepresentant.

Påbudet om redningsvest gjelder kun for båter i fart. Påbudet vil heller ikke gjelde når en person beveger seg mellom båter og går om bord i fortøyde eller ankrede fartøy.

SV kritisk

Fritidsbåter over 8 meter er også unntatt fra vestpåbudet.

– Det betyr at barn som er med i en skjærgårdsjeep som er 8,5 meter lang, ikke må bruke vest. Det framstår ikke som logisk for meg, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

I fjor fikk SV flertall for et påbud om bruk av vest i båter med barn om bord. Men nå blir ikke regelen formulert slik likevel.

– Vi er imot regulering av atferd når handlingen ikke går utover andre og det er voksne mennesker det er tale om. Å forby alt man er imot og påby alt man er for, er ikke noe SV går inn for, sier Fylkesnes.

Glad for påbud

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) gleder seg over vestpåbudet.

– Dette er en lovendring som vil kunne redde liv allerede i sommer. Det er et mål å redusere antallet drukningsulykker og et påbud om flytevest er det mest effektive tiltaket for å få til det, sier han til NTB.

Høyres Ove Trellevik mener det å ferdes på sjøen en klar og solfylt sommerdag er noe ganske annet enn å være om bord i en småbåt i rom sjø.

– Satsing på holdningsskapende arbeid er en bedre vei å gå. Hver og en må være seg sitt ansvar bevisst når man driver fritidsaktivitet på sjøen, sier han.

Et forslag fra KrF om senke promillegrensen til sjøs til 0,2 for å øke sikkerheten til sjøs, fikk for øvrig ikke flertall.

%d bloggere liker dette: