Nå er det avgjort – skolen legges ned

Fosna-Folket.no

Kommunestyret i Roan hadde torsdag kveld framtidas skolestruktur til behandling.

Et stort antall tilhørere fra ikke minst Bessaker og Vik-området hadde møtt fram for å følge den politiske sluttbehandlingen tett. For i forslaget til vedtak sto det å lese blant annet at:

«Vik-Bessaker skole legges ned fra 01.08.16. og Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.»

Habilitet

Før behandlinga tok til ble det en runde rundt habiliteten til tre av kommunestyrets medlemmer. Alle ble imildertid kjent habile.

Hanne Skjæggestad (V) framsatte forslag om å utsette denne saken i påvente av blant annet arbeidet med ny kommunestruktur og vedtak rundt vindkraftutbygging.

Representanter fra Venstre og Sp talte for å beholde dagens skolestruktur.

11 – 6

Da det kom til avstemning, endte det med flertall for å behandle saken rundt nedlegging av Vik-Bessaker skole.

Det ble elleve stemmer for å legge ned skoleen, seks stemte imot.

Frammøtte fra Vik og Bessaker-området uttrykker stor skuffelse over vedtaket overfor Fosna-Folket.

Vedtaket

Hele vedtaket som det ble flertall for er:

«1. Vik-Bessaker skole legges ned fra 01.08.16. og Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.

2. Skolebygg Vik-Bessaker skole selges, barnehagen leier lokaler i bygget.

3. Dagens barnehagestruktur opprettholdes inntil videre.

4. En eventuell flytting av Vik-Bessaker barnehage til Brandsfjord utredes i forhold til kostnad, arealbehov og barnehagens daglige drift.

5. Forslag om nedlegging av Vik-Bessaker skole sendes på høring til Vik-Bessaker og Brandsfjord skole, elever, ansatte og foreldre. Høringsfrist 8 uker fra vedtak. Jf rundskriv Udir 2-2012.»

%d bloggere liker dette: