Milliardprosjektet blir ferdig to år før planlagt

Fosna-Folket.no

Under tirsdagens fylkesutvalg ble det vedtatt at Sør-Trøndelag fylkeskommune forskutterer 528 millioner kroner over tre år. Dette for å få ferdig Fosenpakke 3 to år før tiden. Hva som skjer med Sund – Bradden og Stadsbygd – Vemundstad, er fortsatt uklart.

– I dag har vi fått en arbeidsordre om at Fosenpakke 3 skal framskyndes med to år. Det vil si at alle prosjektene skal være trafikkåpnet i slutten av 2018 i stedet for 2020, sier daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet.

– Dette er en kjempegave til Fosen-befolkningen. Nå oppnår vi resultat av prosjektet mye tidligere enn vi hadde regnet med, legger han til.

176. mill i året

Fylkeskommunen må forskuttere Fosenvegene AS 176 millioner kroner i snitt per år over en treårsperiode. Dette kommer i tillegg til den planlagte finansieringen.

– Vi har lagt opp til finansiering etter hvert som vi tjener penger, men nå forskutterer fylkeskommunen pengene vi behøver i Fosenpakke 3, forklarer Sundet.

– Iverksetter umiddelbart

Den daglige lederen forteller at arbeidsordren allerede er gitt.

– Vi iverksetter umiddelbart, og vi har allerede rigget organisasjonen for at vi kan gjennomføre dette. Vi har startet på reguleringsplanarbeid og byggeplansarbeid. Det normale er at man først lager en reguleringsplan, men nå gjør vi det samtidig.

– Nå har vi endret framdriftsplanen, og fra i dag endrer vi finansieringsplanen, sier Knut Sundet i Fosenvegene AS.

Anbudsutlysning i slutten av 2016

Pakke 3:

Fv 710 Brekstad – Krinsvatn

Fv 715 N. Hofstad – Årgård

Fv 014 Roan – Reppkleiv

Fv 193 Verrabotn – Meltingen

Først ute er Brekstad – Krinsvatn.

– Anbudsutlysningen for det første prosjektet vil skje i slutten av 2016. Deretter vil de neste prosjektene påstartes fortløpende, forklarer Sundet.

– Ikke ferdig i 2018

Som kjent fra tidligere, er Stadsbygd – Vemundstad-prosjektet (pakke 2) satt på vent. Politikerne i Rissa har vedtatt trasé 1A, men riksantikvaren og nå Klima- og miljødepartementet sier at 1B er bedre på grunn av forhistoriske minner.

– I dag har vi fått en arbeidsordre om at Fosenpakke 3 skal framskyndes med to år. Det vil si at alle prosjektene skal være trafikkåpnet i slutten av 2018 i stedet for 2020, sier daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet.

– Dette er en kjempegave til Fosen-befolkningen. Nå oppnår vi resultat av prosjektet mye tidligere enn vi hadde regnet med, legger han til.

176. mill i året

Fylkeskommunen må forskuttere Fosenvegene AS 176 millioner kroner i snitt per år over en treårsperiode. Dette kommer i tillegg til den planlagte finansieringen.

– Vi har lagt opp til finansiering etter hvert som vi tjener penger, men nå forskutterer fylkeskommunen pengene vi behøver i Fosenpakke 3, forklarer Sundet.

– Iverksetter umiddelbart

Den daglige lederen forteller at arbeidsordren allerede er gitt.

– Vi iverksetter umiddelbart, og vi har allerede rigget organisasjonen for at vi kan gjennomføre dette. Vi har startet på reguleringsplanarbeid og byggeplansarbeid. Det normale er at man først lager en reguleringsplan, men nå gjør vi det samtidig.

– Nå har vi endret framdriftsplanen, og fra i dag endrer vi finansieringsplanen, sier Knut Sundet i Fosenvegene AS.

Anbudsutlysning i slutten av 2016

Pakke 3:

Fv 710 Brekstad – Krinsvatn

Fv 715 N. Hofstad – Årgård

Fv 014 Roan – Reppkleiv

Fv 193 Verrabotn – Meltingen

Først ute er Brekstad – Krinsvatn.

– Anbudsutlysningen for det første prosjektet vil skje i slutten av 2016. Deretter vil de neste prosjektene påstartes fortløpende, forklarer Sundet.

– Ikke ferdig i 2018

Som kjent fra tidligere, er Stadsbygd – Vemundstad-prosjektet (pakke 2) satt på vent. Politikerne i Rissa har vedtatt trasé 1A, men riksantikvaren og nå Klima- og miljødepartementet sier at 1B er bedre på grunn av forhistoriske minner.

Tre departement skal si sitt før det blir endelig klart hvilken trasé som blir valgt.

– Stadsbygd – Vemundstad kan ikke være ferdig til 2018, men prosjektet kan bli påbegynt da. Det skal vi klare, sier Knut Sundet med et forbehold:

–Vi starter reguleringsplanen umiddelbart når departementet har vedtatt trasé.

– Hva med Sund – Bradden (pakke 1)?

– Vi har regulert Skaret, men kommunestyret har vedtatt å utsette dette i påvente av situasjonen ved Stadsbygd – Vemundstad

Ifølge Sundet er det ikke økonomi til begge strekningene.

– Stadsbygd – Vemundstad er kostnadsberegnet til 350 millioner pluss minus 25 prosent. Det er ikke rom for å bruke 130 millioner på Skaret. Får vi penger til gode, så skal vi se på om vi kan gjøre et delprosjekt på Skaret, sier Sundet.

– Brukte hasteparagraf

Fylkespolitiker i samferdselskomiteen Arnfinn Brechan (Ap) sier til Fosna-Folket at gruppeleder Olav Huseby (Ap) under fylkesutvalget foreslo at utvalget benyttet seg av en såkalt hasteparagraf. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Dette for å gjennomføre fase tre av prosjektet så fort som over hodet mulig av hensyn til situasjonen i anleggsbransjen. Dette er egentlig en sak som hører hjemme i fylkestinget, men skulle det blitt behandlet i tinget, så ville vi ha mistet momentum på tre-fire måneder, mener Brechan.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Veien fra Keiseråslia i Leksvik, til kommunegrensa i Rissa ble åpnet 30. juni. Under åpningen av nyveien over Kråkmo sa fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) at han ville jobbe for at ferdigstillelsen av Fosenpakken kunne framskyndes med to år.

– Nedkjøling av norsk økonomi med økende arbeidsledighet, lav rente og minst ett års utsettelse av vindkraftutbyggingen på Fosen, skaper et tidsvindu hvor det er fornuftig å framskynde ferdigstillelsen av vegprosjektene på Fosen. Jeg vil derfor be fylkesrådmannen om å legge fram en sak med sikte på ferdigstillelse av resten av vegprosjektene to år før opprinnelig plan, sa Tore O. Sandvik.

– Å framskynde veien er samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som vi vet prisene for anlegg vil stige når aktiviteten på Fosen øker. I tillegg er rentene svært lave. Nå stiger også arbeidsledigheten. Det gjør en forskuttering av de siste prosjektene gunstig, sa fylkesordføreren.

– Får bygd veier raskt og effektivt
Fylkesordførerkandidat for Høyre i Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten, er tilfreds med at det under fylkesutvalget tirsdag, ble et enstemmig vedtak om forskuttering til Fosenvegene-prosjektet.

– Jeg er svært glad for at Fosenvegene blir forskuttert. Det viktigste er at vi får bygd veiene så raskt og effektivt som mulig. All aktivitet vi kan skape er veldig bra. Vår oppgave er å være med på å øke sysselsettingen i regionen, sier Aarbergsbotten.
– Entreprenørbransjen gir uttrykk for at ordrebøkene snart er tomme, og allerede i høst er det risiko for at flere står uten arbeid, sier Aarbergsbotten, og viser til at hun i fylkestinget 9. juni stilte et spørsmål til fylkesrådmannen:

«Forefinnes det investeringsprosjekter som kan snarlig igangsettes/fremskyndes for på den måten opprettholde sysselsettingen i entreprenørbransjen her i regionen? Er det vurdert å dele opp noen av oppdragene slik at de kan komme i gang tidligere enn om en lyser ut oppdragene som et større oppdrag?», var spørsmålet fra Aarbergsbotten.

Her er fylkesrådmannen innstilling, som nå er vedtatt

1. Fylkesutvalget i Sør – Trøndelag godkjenner, at Fosenpakken inkludert pakke 3

forseres med 2 år og ferdigstilles for trafikkåpning i 2018

2. Forseringen finansieres ved at Sør – Trøndelag fylkeskommune forskutterer kr 17

mill i snitt pr år (2016 – 2018), som et motkonjunkturtiltak for å utnytte ledig kapasitet i

anleggsbransjen bla. pga. utsettelsen av vindkraftutbyggingen på Fosen

3. Fylkesutvalget ber om at forsert framdrift tas inn i revideringen av Handlingsprogram

2016 – 2019.

4. Økt rentekostnad er beregnet til ca. kr 17 mill. Men det forventes at totalkostnade

blir lavere pga. en gunstig markedssituasjon.

5. Det forutsettes at Fylkesrådet i Nord- Trøndelag også godkjenner forsering.

%d bloggere liker dette: