Medlemstallet går ned

Fosna-Folket.no

Andelen av innbyggerne på Fosen som er medlemmer av Den norske kirke synker. I 2006 lå andelen av medlemmer på godt over 90 prosent i alle Fosen-kommunene.

To over 90

Ti år seinere er det bare Åfjord og Osen som kan skilte med et medlemstall på over 90 prosent, viser Kostra-tallene.

Osen på topp

I 2016 lå medlemstallet i Osen på 91,0 prosent, deretter følger Åfjord med 90,7 prosent og Leksvik med 87,8 prosent.

I Bjugn lå prosentandelen på 87,6, i Rissa var den på 86,6 og i Ørland på 85,7. Lavest prosentandel medlemmer i Den norske kirke hadde Roan med 84,6 i 2016.

Størst i Åfjord

I 2006 var medlemsandelen størst i Åfjord med 96,3 prosent. Deretter fulgte Roan og Osen, begge med 94,9 prosent.

I Leksvik var tallet 94,4 prosent, Rissa med 93,9 prosent og Bjugn med 93,2 prosent. I Ørland var 92,4 prosent av innbyggerne kirkemedlemmer i 2006.

Stor nedgang

Tilhørigheten til Den norske kirke er mye lavere på landsplan enn den er på Fosen. I 2016 var bare 71,3 prosent av befolkningen kirkemedlemmer. Det er en nedgang på 11,4 prosentpoeng fra 2006.

%d bloggere liker dette: