Marine Harvest vil sette ut mer fisk

Hegnar.no
Marine Harvest søker om å få lov til å utvide produksjonen.

Marine Harvest søker om å få lov til å utvide produksjonen på to av selskapets settefiskanlegg til totalt 15 millioner smolt årlig, skriver Intrafish og viser til brevveksling mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og selskapet.

«Marine Harvest sine anlegg avdeling Bessaker og avdeling Vikbukta i Roan kommune i Sør-Trøndelag har to tillatelser etter akvakulturloven til å produsere 2,5 millioner sjødyktig smolt ved hver lokalitet. Settefiskanleggene bruker samme vannressurs. Selskapet planlegger nå å utvide sin produksjon i begge anleggene til 7.5 millioner sjødyktig smolt på hver lokalitet», heter det.

Utvidelsen er planlagt gjennomført ved å ta i bruk resirkuleringsteknologi på deler av settefiskanleggene, ifølge Intrafish.

%d bloggere liker dette: