Lusa tvinger folk i permitteringer

NRK.no

Rundt 160 faste ansatte ved slakteri- og foredlingsanlegg for laks i Trøndelag er nå permittert. Årsaken er at mange oppdrettere ble pålagt å slakte laks i høst på grunn av mye lakselus.

– Det er vanskelig for de ansatte nå, særlig når permitteringene blir så langvarige. Vi vet ikke når de kan begynne å jobbe igjen. Kanskje ikke før i mai.

Det forteller Nils M. Williksen, daglig leder i Nils Williksen AS i Vikna.

Rammer hardt

Ved lakseslakteriet på Flerengstranda nord for Rørvik er mellom 50 og 60 faste ansatte nå permittert. I tillegg rammer dette også mange midlertidig ansatte. Også hos Emilsen Fisk AS på Lauvøya i Vikna er 20 ansatte permittert.

– Vi har vært heldig å ha stabil arbeidskraft, og er redd for at de nå går over i andre jobber. Men vi håper å få dem tilbake når fabrikken kommer i drift igjen, sier Williksen.

Oppdrettsnæringa har normalt lavere slaktevolum i vintermånedene, men ekstra mye lus i Midt-Norge i høst gjorde at mange ble pålagt å slakte laksen tidligere enn planlagt.

Midlertidig stans

Også ved Marine Harvest sin fabrikk på Ulvan på Hitra er det midlertidig stans ved fabrikken.

– 73 av våre 110 faste ansatte på Ulvan ble permittert fra nyttår. Årsaken er det høye lusepresset i Midt-Norge som gjorde at vi måtte slakte ut mer fisk. Så nå står det ikke mye fisk igjen i anleggene våre som er slakteklare, sier Geir Holen, kommunikasjonssjef i Marine Harvest.

Fabrikken vil, ifølge Holen, være stengt ut februar. De som ikke er permittert benytter perioden til å utføre noe vedlikehold og totalrengjøring av anlegget.

Redusert arbeidstid

Hos Salmar på Frøya har de også mindre laks enn planlagt i anleggene, noe som merkes ved fabrikken Innovamar. Men de har likevel klart å holde drifta i gang.

– Vi strekker oss langt for å unngå permitteringer, og holder aktiviteten i gang med kun ett skift og redusert arbeidstid, sier Trond Tuvstein, finansdirektør i Salmar.

Går som normalt

Hos Lerøy Midnor på Hitra, Kråkøy slakteri i Roan og hos SinkabergHansen i Vikna går fabrikkene som normalt.

– Vi har drøyt 100 personer i arbeid ved fabrikken, og ingen er permittert. Vi har faktisk ansatt åtte nye personer i januar fordi vi har mye å gjøre. Det sier Frode Lauritzen, personalsjef i SinkabergHansen.

– Vi har klart å håndtere lusesituasjonen på en god måte, og har sikret smolten i en lusefri fjord. Med aktivitet også i Nordland kan vi spre aktiviten over et større område, noe som har vært gunstig, sier Lauritzen.

%d bloggere liker dette: