Linker

Vertskommune

Åfjord kommune https://www.afjord.kommune.no/


miljokommune.no

Miljøkommune.no er et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging.


Fosen renovasjon

Hytterenovasjon https://fosenrenovasjon.no/


Medlemsforening

Roan Hytteforening er medlem av Norges Hytteforbund »»


Skråfoto av kystkommuner

– prosjekt fra Kysten er klar. Kart og skråfoto av kystkommuner i Sør-Trøndelag


 

Vern Fosenhalvøya

Jobber for å bidra til bevaring av naturområdene på Fosenhalvøya for fortsatt mulighet for aktivt, fritt og engasjerende friluftsliv i uberørt natur.

Vern Fosenhalvøya »»


Statnett: Namsos – Roan – Storheia

  • 420 kV kraftledning
  • Nye transformatorstasjoner Roan og Storheia
  • Berører Overhalla, Namsos, Namdalseid, Osen, Roan og Åfjord kommuner
  • Foreløpig kostnadsanslag 1,4 mrd NOK – 2,1 mrd. NOK

Mer info >>>


Roan vindkraftverk

  • 88 stk 3 MW turbiner
  • 905 GWh/år produksjon
  • Prod.kost 45,8 øre/kWh
  • 9,5 km produksjonslinje
  • 67 km interne veier

Mer info >>>