La fram storprosjekt for lokalbefolkninga

Fosna-Folket.no

Et hundretalls tilhørere møtte onsdag kveld opp i ungdomshuset på Straum. Der var det folkemøte i regi av Statkraft, som ønsket å gi informasjon om utbyggingen av den store Roan vindpark. 

Det er Roan vindpark med sine 71 turbiner, som skal bygges ut først i det store vindkraftprosjektet.

Daglig leder Kristain Aa i Fosen vind DA, Jan Birkeland fra Statkraft, Thomas Nymann stedansvarlig for utbyggingen i Roan, Pål Inge Bø, seniorkonsulent Knut A. Mollestad i Statkraft og Mattis Vidnes stilte panelet på Starum.

Etter en redegjøring om prosjektet, ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Fosen Kysthavn

Her er noen av de spørsmålene som ble stilt fra salen under møtet:

– Blir det vei mellom de to delene av Roan vindpark?

– Det blir kun en vei til å kunne bevege seg i eksempelvis pickup mellom de to delene, svarte Knut Mollestad.

– Hvorfor kan man ikke ta i land turbinene ved Fosen Kysthavn på Bessaker?

– Det er en utmerket havn, men veien sørover til Roan vindpark er for smal og svingete. Veien har også en uavklart bæreevne. Vi måtte ha gjort noe med den veien, hvis skulle brukt den til å få fraktet alle de tonnene med utstyr som skal fraktes, fortsatte Mollestad.

– Hvorfor ikke ta imot på Bessaker og så ta det videre kystveien til Straum?

– Det er mer praktisk rent logistikkmessig å ta alt via ei havn, det vil si Monstad i Åfjord, framholdt Mollestad.

Mobilnettet

– Har det noen innvirkning på oss i Fosen at det er en stor utenlandsk eierandel i Fosen vind?

– Jeg kan ikke se at det har noen betydning, svarte Kristian Aa i Fosen Vind.

Det ble også spørsmål om behovet for bedre mobilnett i fjellområdet under utbyggingen, vil bli noe som innbyggerne kan dra nytte av i områder av Roan hvor dekningen i dag er dårlig. Dette ble langt på vei lovt fra panelet.

 

%d bloggere liker dette: