Kystkommunenes skisse til intensjonsavtale er klar

Fosna-Folket.no

Kommunenavn og sentrumsplassering er blant momentene politikerne må bli enige om.

Tidlig i mars ble den politiske og administrative ledelsen i de fem kystkommunene på Fosen enige om å utarbeide en skisse til intensjonsavtale om sammenslåing.

Rådmann i Bjugn kommune, Tor Langvold, og rådmann i Ørland kommune, Snorre Glørstad, fikk i oppgave å utarbeide skissen. Den er nå klar, og er sendt til ordførerne i Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen.

14 punkter

I skissen står det at blant annet utredningene som skal lede frem mot en intensjonsavtale må inneholde følgende momenter:

 • Innledning
 • Kommunenavn og symboler
 • Prinsipper for sammenslåingsprosessen
 • Mål for den nye kommunen
 • Fordeling av sentrale funksjoner, herunder kommunesenter
 • Lokaldemokrati
 • Tjenestetilbudet
 • Kompetanse og tjenesteproduksjon
 • Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling
 • Økonomiforvaltning
 • Framtidige investeringsprosjekter
 • Effektivisering
 • Kommunen som arbeidsgiver
 • Informasjon

Rådmann Tor Langvold i Bjugn kommune forteller at rådmennene har fått inspirasjon til skissen fra intensjonsavtalen mellom Rissa og Leksvik og tre kommuner i Vestfold.

I tillegg til skissen til intensjonsavtale mellom de fem kystkommunene, er det utarbeidet en lignende skisse til intensjonsavtale mellom Ørland og Bjugn.

Sammenslåing i fire trinn

Etter anbefalinger fra fylkesmannen har rådmennene foreslått en firetrinnsprosess frem mot sammenslåing mot 1. mai i 2016. Godkjenning av skissen til intensjonsavtale er første trinn. Deretter vedtas en intensjonsavtale med hovedmål for den nye kommunen, og så etter dette selve kommuneslåingen. Til sist slår inndelingsloven i kraft og den nye kommunen er en realitet.

Møtes like etter påske

Ordfører Ogne Undertun (Ap) i Bjugn sier at planen er at den politiske ledelsen skal møtes like etter påske for å diskutere veien videre. Nøyaktig dato er foreløpig ikke bestem.

– Det blir sikkert en runde rundt bordet med hva slags tanker man gjør seg om skissen. Om noe bør endres eller legges til. Så må vi begynne å bli enige om de ulike momentene, for å se om det er noen vits til å gå videre med kystkommuneløsningen, sier Undertun.

%d bloggere liker dette: