Kystkommunene skal utarbeide intensjonsavtale om sammenslåing

Fosna-Folket.no

Den politiske og administrative ledelsen i Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen er blitt enige om å ta et steg videre i arbeidet mot en stor kystkommune på Fosen.

– På siste møte ble vi enige om å utarbeide en skisse til intensjonsavtale, sier ordfører i Bjugn kommune, Ogne Undetun (Ap) til Fosna-Folket.

På møtet i Åfjord var ordførere og rådmenn i de respektive kommunene til stede. Ulike representanter fra kystkommunene, også med de ulike kommunenes arbeidsgrupper, har tidligere møttes etter at det ble klart at Leksvik og Rissa jobber med en intensjonsavtale om sammenslåing.

Rådmenn utarbeider intensjonsavtalen

Det er Tor Langvold, rådmann i Bjugn kommune, Snorre Glørstad, rådmann i Ørland kommune og fylkesmann Alf-Petter Tenfjord som har fått i oppgave å utarbeide skissen til intensjonsavtale.

Planen er å ha skissen klar om en måneds tid, før påske.

– Nå er det ikke slik at vi har vedtatt noe, selv om vi har bestemt å jobbe frem en intensjonavtale. Men jeg synes det er kjempepositivt at vi snakker sammen, sier Undertun.

Vikbeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord, sier at de fortsetter å følge den prosessen som er lagt for den nasjonale kommunestrukturreformen, og som det skal gis tilbakemeldingen til fylkesmannen på innen juli med maks to alternativer til kommunesammenslåing.

– Kystkommunen er et reelt og godt alternativ i så måte, sier Stjern, og viser til politikere og rådmann har hatt diskusjoner som har gått på alt fra økonomi, tjenester til innbyggerne, kommunesenter, demografi og nærdemokratiet.

– Lokaldemokratiet er viktig

Undertun understreker at lokaldemokratiet er noe alle ordførerne har vært veldig opptatt av.

– Vi har snakket mye om den modellen Oslo bruker hvor 40 prosent av budsjettet er lagt ut til bydelsstyrene, sier Bjugn-ordføreren.

– Og alle er enige om at de vanskelige spørsmålene som for eksempel kommunesenter må diskuteres og avklares før toget er gått for langt.  For det er selvsagt at innbyggerne vil være opptatt av hvor kommuneledelsen sitter hen, hvor tjenestene leveres fra, hvor man kan gå for å besøke et NAV-kontor.

Kommunesenter er avgjørende

Selv er ikke Undertun like opptatt av hvor kommunesenteret ender opp.

– Kommunesenteret er et viktig spørsmål for Osen og Roan, og det forstår jeg. For meg er svaret på kommunesenter at det bør plasseres bør ut fra en analyse av hva som er den helhetlige løsningen for den nye kommunen.

Undertun har stor tro på en stor kystkommune på Fosen vil være med å skape god næringsutvikling på Nord-Fosen.

– En stor kystkommune kan bidra med mer slagkraft for å få flere arbeidsplasser til de nordlige områdene, mener Undertun.

– Lang erfaring

Osen-ordfører Jørn Nordmeland (V) er positiv til en sammenslåing av kystkommunene. Han påpeker at kommunene i dag har felles samarbeidsorganer, og at en sammenslåing vil medføre en klarere ansvarsplassering av tjenestene.

– Osen er i dag en rik kommune med liten gjeld og god drift, og jeg tror aktiviteten i disse fem kommunene kan bidra til at økonomien fortsatt vil bli god i kystfosenalternativet. Med marine næringer i spissen vil aktiviteten sørge for god skatteinntekt, mener Nordmeland.

Godt samarbeid med Nord-Trøndelag

Samtidig er han klar på at det også at det finnes negative konsekvenser ved kystkommunealternativet.

– For Osen er det mange oppgaver som løses veldig godt sammen med kommuner i Nord-Trøndelag. Dersom vi mister disse, vil det ha avgjørende betydning. Vi har i dag brannberedskap i Brannvesenet Midt, og dette er noe av det beste vi vet om innenfor beredskapssystemer. Dette gjelder også ambulanseberedskapen vi har fra Helse Nord-Trøndelag. Vi ligger nært Sykehuset Namsos, og jeg håper at en endring i kommunestruktur ikke vil skape usikkerhet rundt dette tilbudet.

Ønsker Åfjord som kommunesenter

Osen er klar i sin tale når det gjelder hvor kommunesenteret bør ligge: Det geografiske midtpunktet er Åfjord, og plassering der vil bidra til likeverd for alle innbyggerne, mener ordføreren.

– Med Osens beliggenhet i enden av Fosen er det viktig at et administrasjonssenter kan plasseres i en geografisk midt, og det er Åfjord. Slik kan alle innbyggerne i den nye kommunen nå ordfører, rådmann og andre som jobber med tjenestene for innbyggeren i løpet av en time, sier han og legger til:

– Mange vil si at dette kanskje ikke er så viktig, men for oss tror jeg at dette vil bli et signal på hvordan den nye kommunen vil ivareta oss som ligger i en ende. Dersom kommunehuset blir liggende på Brekstad eller Botngård, vil bevilgende myndighet være betydelig fjernere fra oss. Sånn geografisk kunne vi til sammenligning da heller vært en del av Levanger, Verdal og Grong for å sette det på spissen. Det er noe med at vår erfaring tilsier at nærhet til tjenestene skaper trygghet og bedre tjenester.

– Hvor stort mener du dette steget er for at det faktisk kan bli én kystkommune?

– Jeg håper at rådmennene som nå er gitt oppgaven med å sy sammen en god intensjonsavtale vil finne rom for de ønskene som er fremkommet, så får vi se om alle greier å selge dette inn i de ulike kommunestyrer.

– Ingen betydning hvor ordfører sitter hen

For ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), er det viktig med kommunedelsutvalg som har noe makt og myndighet i en eventuell kystkommune.

Han påpeker at kommunestyret i Ørland tidligere har vedtatt at en sammenslåing mellom Bjugn og Ørland er førstevalget i arbeidet med kommunereformen.

Et møte mellom forhandlingsutvalgene i Ørland og Bjugn skal avholdes 18. mars.

– Vi hadde også énkommuneløsningen på lista, men det blir vanskelig med planene til Rissa og Leksvik, og da er kystkommunene et godt alternativ.

– Hva tenker du om å legge kommunesenteret til Åfjord?

– For meg har det ingen betydning hvor ordfører og rådmann sitter hen. Det som er viktig er at innbyggerne får et like godt eller bedre tjenestetilbud enn i dag. Det sa jeg også debatten rundt sammenslåingen mellom Ørland og Bjugn, sier Grøntvedt.

%d bloggere liker dette: