Kystkommunene avtalte å møtes igjen

Fosna-Folket.no

– Det er utfordrende, men vi fikk en fin og konstruktiv samtale.

Det er Ap-ordfører Ogne Undertun i Bjugn som sier dette i etterkant av onsdagens samling i Åfjord.

– Ingen enkel prosess

Det var Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) som tok initiativet til å invitere representanter fra  Ørland, Bjugn, Roan og Osen for å sondere rundt mulighetene for sammenslåing mellom de nevnte fire og Åfjord. Det i etterkant av det som Stjern betegnet som en «ringforlovelse» mellom Leksvik og Rissa,

Ogne Undertun sier dette ikke er en enkel prosess.

– Disse fem kystkommunene er av ulik størrelse, og noen føler at de har blitt tvunget inn i en prosess som de egentlig ikke ønsker. De små kommunene kan lett også føle på at vi som er større kan bli en for dominerende part. Det er synspunkter vi må ta med oss videre. Ellers ble det en del snakk om hvilken rekkefølge vi skal ta dette nå.

– Men dere skal møtes igjen?

– Ja, vi har avtalt å se videre på mulighetene og ha nye samtaler. Alt i alt var dette en positiv samling som så langt lover godt, sier Undertun.

Dårlig erfaring

Jan Helge Grydeland, Sp-ordfører i Roan, deler Ogne Undertuns beskrivelse av møte.

– Det som gjør oss små ekstra på vakt, er erfaringen vi har hatt med 25 års regionsamarbeid. Så langt har vi kun endt som kjøpere av tjenester, uten å blitt tildelt oppgaver som selgere. Det har gjort oss mer vaktsomme.

– Men muligheten for en form for ytre Fosen kommune i framtida er fortsatt er til stede?

– Ja, vi vil være med på samtalene videre. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltok under samlingen. Han berømte oss for å ha kommet så langt som vi har gjort i arbeidet rundt kommunereformen, legger Jan Helge Grydeland til.

%d bloggere liker dette: