Kystkommune kan falle på kommunesenter

Fosna-Folket.no
Den 18. og 29. mai venter nye møter mellom partene i kystkommune-alternativet, men ordfører i Osen, Jørn Nordmeland (V), har mest tro på en tredeling av Fosen.

– Vi skal diskutere strategier og mål for ny kommune på møtene, sier Nordmeland til Fosna-Folket.

– Hvor langt er dere kommet i diskusjonene?

– Ikke langt nok. Mye henger fortsatt i lufta, og mange kommuner har knapt startet diskusjonen i egen kommune, sier ordføreren.

Skisse på 14 punkter
En skisse til intensjonsavtale på 14 punkter ble ferdig i begynnelsen av mars, og den beskriver hvilke utredninger som skal lede frem mot en eventuell intensjonsavtale. Politikerne må blant annet bli enige om kommunenavn og sentrumsplassering.

– For Osen sin del ønsker vi allerede før sommerferien å avklare mange kritiske spørsmål, og helst sitte igjen med færre alternativer til kommuneløsning enn i dag.

Kommunestyret i Osen har enstemmig vedtatt at de ønsker å bestå som egen kommune.

For at en kystkommune skal bli en realitet, har Roan og Osen satt det som et krav at kommunesenter ikke befinner seg sør for Åfjord.

– Vi har vært helt klare på at kommunesenteret i en ny Fosenkommune må plasseres slik at innbyggerne i størst mulig grad har samme avstand og muligheter. I tillegg har Osen spilt inn ønske om at den videregående skolen ikke sentraliseres, for å sikre at elevene fortsatt kan bo hjemme og dagpendle, sier Nordmeland.

– Kommunesenter er avgjørende
– Det virker som om kommunesenteret er den tøffeste nøtten å knekke. Vil dette spørsmålet bli avgjørende for om en kystkommune blir en realitet eller ikke?

– Kanskje. Jeg kan ikke svare for alle, men for oss i Osen er dette avgjørende. Vi har utredet mange andre alternativer og foreløpig er konklusjon at vi ønsker en nærhet for å sikre gode tjenester og demokrati.

– Har du tro på at det er mulig å få til en kystkommune-løsning?

– Ja, jeg tror det vil bli sammenslåinger på Fosen, men det er mye som må tas hensyn til. Og hvem som til slutt slås sammen er vanskelig å spå. Det er naturlig å tenke at Osen, Roan og Åfjord kan bli en kommune. Samtidig ser jeg på det som naturlig at Ørland og Bjugn blir en kommune.

– Jeg er mer skeptisk til en såkalt kystkommune-løsning, sier Nordmeland.

– Ikke et krav
Ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap), sier at verken Ørland eller Bjugn har formulert et krav om at kommunesenteret må ligge sør for Åfjord, men Undertun påpeker at kommunesentrum er noe alle er opptatt av.

– Ørland og Bjugn har vært inne på at befolkningstyngden ligger i sør, og det er et moment som er viktig for oss, sier Undertun.

Han ønsker flere diskusjoner løsrevet fra kommunesenter før man ser på plasseringen av sentrum.

– Vi må se hva en ny kommune med 15 000 innbyggere kan få til av samferdselstiltak, næring, arbeidsplasser og fagmiljø, og når det er gjort kan vi ser nærmere på en riktig plassering av sentrum. Først da ser man om minusene ved å miste sentrum veies opp av andre fordeler det gir å være del av en større kommune, sier Undertun.

%d bloggere liker dette: