Kun Venstre ville la Bessaker gå til Osen

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre behandlet mandag kveld innbyggerinitiativet fra området Vik og Bessaker om å bli en del av Osen kommune.

Grensejusteringen for gårdsnumrene 39 – 44 ble fremmet som et ønske i et brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i februar i år, og var fulgt av en stor underskriftsliste fra folk i norddelen av Roan.

Rennebu

Plankontoret i Rennebu har vært engasjert til å se på hvilke konsekvenser det vil få for Roan hvis Vik- og Bessakerområdet forsvinner ut av kommunen.

Norunn Elise Fossum fra plankontoret presenterte tallene de hadde kommet fram til.

Rådmannen innstilte på å avvise innbyggerinitiativet.

Kritikk

Hanne Skjæggestad (V) kritiserte arbeidet som var utført fra Roan kommune sin side og rådmannens vurdering av saken.

– Det er kun sett på konsekvenser ut i fra at Roan forblir selvstendig kommune som i dag, ikke i forhold til en eventuell sammenslåing med Åfjord, framholdt Skjæggestad.

Hennes partikollega Kari H. Larsen, som hadde møtt som vararepresentant for Hanne Nilsdotter Hårstad, holdt et lengre innlegg hvor hun blant annet viste til det utstrakte samarbeidet folk i norddelen av kommunen hadde med Osen.

Utsettelsesforslag

Senterpartiets Ola Håvard Krogfjord satte fram et utsettelsesforslag.

– Det vil ha betydning for dennes saken om Roan blir sammenslått med Åfjord eller ikke, så jeg foreslår å utsette denne saken til etter at en mulig sammenslåing er behandlet i juni, sa Krogfjord.

Det forslaget høstet kun fem stemmer og falt.

15 – 2

Da det kom til avstemning i forhold til rådmannens innstilling, var det kun Venstres nevnte to representanter som stemte imot rådmannens innstilling. Dermed ble det 15 stemmer for å avvise initiativet om ei grensejustering, og Vik og Bessaker forblir en del av Roan som nå.

Foreningen «Bestemødrene på skoleplassen» fra Bessaker serverte skoleboller til kommunestyret i pausen. Den «smøringen» kom kanskje i seneste laget?

%d bloggere liker dette: