Kommunaldepartementet vurderer kommunene på Fosen allerede i vår

Fosna-Folket.no

11. april har NIVI analyse levert sin analyse mot en sammenslåing til en Fosen kommune. Statssekretær Anne Karin Olli (H) presiserer at kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere fremtidig kommunestruktur på Fosen allerede i vår.

– Rapporten skal kvalitetssikres frem mot offentliggjøringen den 20. april. Vi har fått munnkurv og kan ikke kommentere den pågående prosessen, sier Geir Vinsand i NIVI analyse.

– Men det vi kan si er at vi har kommet frem til en kjempekreativ løsning for kommunestrukturen på Fosen. Vi er offensive i tilnærmingen til hvilke nye oppgaver som kan passe på Fosen, sier Vinsand.

Vurderes nøye

– Når utredningen nå legges fram, vil vi gå nøye gjennom vurderingene fra Fylkesmannen. Utredningen fra Fylkesmannen vil danne et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med saken, sier statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hun sier at departementet kommer til å vurdere fremtidig struktur for de sju kommunene på Fosen denne våren.

Få detaljer

Mandag sa ordfører Vibeke Stjern at nye samfunnsutviklingsoppgaver som en felles dør for næringslivet for hele Fosen, der nasjonale og regionale virkemidler finnes under samme tak, ansvar for videregående skole, samferdsel, nye helseoppgaver gjennom Fosen Helse eller andre nye oppgaver kan gjøre at Fosen blir en helt ny type kommune.

På spørsmål om disse oppgavene kan være aktuelle for en regionkommune på Fosen svarer Olli følgende:
– Det er for tidlig nå å gå inn i detaljerte spørsmål knyttet til denne rapporten og en eventuell framtidig ny stor kommune på Fosen.

Møte

Fylkesmannen har invitert alle ordførerne og rådmennene på Fosen til et felles møte den 20. april. Der presenteres rapporten fra NIVI analyse, og det blir lagt til rette for at kommunene kan ha videre møter i etterkant dersom de ønsker det.

– Departementet tar sikte på å eventuelt oppdatere Stortinget om status for kommunereformen på Fosen som en del av kommuneproposisjonen som legges fram i mai, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i begynnelsen av mars.

Dermed kan det virke som det kanskje er en mulighet for å unngå den nye kommunestrukturen på Fosen som ble lagt frem forrige uke, der Roan og Åfjord slås sammen, Ørland og Bjugn slås sammen, Osen står alene og Indre Fosen formelt blir slått sammen slik bare Stortinget har autoritet til å gjøre.

%d bloggere liker dette: