Klargjorde for ro-ro-kai

Fosna-Folket.no

En ny ro-ro-kai er planlagt etablert i Einarsdalen i Roan for ilandføring av utstyr til både Roan vindpark og den store trafostasjonen som skal etableres på Hofstad.

For at dette skal kunne etableres, trengs mer plass som har status industriområde. En omdisponering fra friluftsområde til industri, kom opp som en ekstraordinær sak under kommunestyrets samling i Roanstua sist torsdag.

Småbåthavna

Saken ble delt ut i møtet, og det ble noe debatt rundt hvorvidt en «omklassifisering» får av konsekvenser for blant annet en planlagt utvidelse av småbåthavna i området. Geir Ola Aune, sektorleder for miljø, utvikling, vedlikehold (MUV) i Roan kommune, kunne berolige om at dette ikke vil komme i konflikt.

– En utvidelse av småbåthavna før ilandføring av det tunge utstyret vil nok ikke kunne skje, opplyste Aune.

Kommunestyret fattet så nødvendig vedtak for at ei ro-ro-kai kan etableres. Nå avventer Roan kommune en søknad om dette tiltaket.

Det blir også snakk om å gjøre om på dagens vei inn til det aktuelle området i Einarsdalen.

Stor brakkerigg?

Roan har blitt forespeilet at det også kan bli etablert en brakkerigg som skal huse 200 til 250 anleggsarbeidere ved industriområdet i Einarsdalen.

Geir Ola Aune sier til Fosna-Folket at om dette blir noe av, og i hvilket omfang, fortsatt står som uavklart.

%d bloggere liker dette: