Kan bli flyktninger til Roan likevel

Fosna-Folket.no

Roan-ordfører Jan Grydeland (Sp) i Roan har tatt initiativ til å se på muligheten for mottak av flyktninger.

I Osen ble det onsdag denne uka fattet vedtak om at kommunen kan ta imot inntil 20 flyktninger i år og neste år. I nabokommunen Roan har man enn så lenge gitt et nei til svar på alle henvendelser om samme spørsmål.

– Blir berørt

Jan Helge Grydeland innrømmer at man ikke kan unngå å bli berørt over hendelsene den siste tida, og sender derfor nå et notat til egen rådmann Roy Bjarne Hemmingsen.

– Vi har blitt sett på som den store nei-kommunen i denne sammenhengen, på grunnlag at vi ikke har sett økonomisk handlingsrom for å kunen ta imot flyktninger. Jeg vil likevel gjøre et forsøk på å få vurdert om vi kan likevel få det til, sier Grydeland til Fosna-Folket.

Notatet

I notatet som er oversendt står følgende å lese:

«Ang.  Eventuelt mottak av flyktninger også i Roan kommune

Til tross for tverrpolitisk enighet ved behandling av nevnte tema i vårt kommunestyre tidligere, er det umulig for meg som ordfører ikke å bli berørt av den flyktningsituasjonen vi blir presentert for i media nå om dagen. Dette tror jeg gjelder flere av kommunens innbyggere.

Til tross for at vi er en ROBEK-kommune, og at vi har store utfordringer i egen kommune, ber jeg om at rådmannen gjennomgår situasjonen administrativt, uavhengig av den nedsatte arbeidsgruppens tidsplan, og utreder muligheten for at også Roan kommune kan delta i den dugnaden som kommune Norge forøvrig gjennomfører nå i 2015. Jeg viser her blant annet til vår nabokommune i nord som nå har vedtatt å ta i mot og bosette flyktninger, samt at nabokommunen i sør allerede har tatt i mot.

Ber om at en slik utredning blir lagt fram for kommunestyret snarest mulig.»

Ti i år og ti til neste år

Osen kommunestyres vedtak onsdag går på å bosette fem enslige flyktninger, og inntil en familie på fem personer i desember 2015. Kommunestyret vedtok bosetting av 10 flyktninger siste halvdel 2016, forutsatt at spørsmålet om tilgang på flere boliger er avklart.

%d bloggere liker dette: