Kan bli felles ungdomsskole

Fosna-Folket.no

Roan er godt inne i en prosess med å gå skolestrukturen etter i sømmene.

Roan har tre skoler i drift i dag: sentrumsskolen Sør-Roan barne- og ungdomsskole, Brandsfjord barne- og ungdomsskole og Vik-Bessaker barneskole. Sør-Roan har egen rektor mens det for de to sistnevnte er ei ordning med felles rektor.

– Det er ikke med lett hjerte man kanskje må vurdere å legge ned skoler, men det er tvingende nødvendig for oss å se på ulike løsninger på bakgrunn av den økonomien Roan kommune har kommet i, sier ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) til Fosna-Folket.

Opp i møte 19. mai

Det er nedsatt en gruppe bestående av lokalpolitikerne Hanne Skjæggestad (V), Tore Jensen (H), Sigrun Hansen (Sp) og sektorleder Kari Helmersen, som i et års tid har jobbet med å se på ulike løsninger. Grydeland har bedt gruppa om å legge fram sitt arbeid så langt for formannskapet, når det skal ha sitt neste møte. Det vil si 19. mai.

– Saken vil etter hvert komme opp til behandling i kommunestyret, opplyser Grydeland.

Innspill fra Osen

– Kan det bli fattet et endelig vedtak i år?

– Framdriften er ikke helt klarlagt, men det kan kanskje bli fattet et vedtak i år, sier Grydeland.

– En sammenslåing av ungdomstrinnene i Roan og Osen til én skole skal være en mulig løsning for framtida …

– Det er faktisk et innspill vi har fått fra Osen som vi også har tatt inn i dette arbeidet, sier Jan Helge Grydeland.

%d bloggere liker dette: