Investerer i truck

Fosna-Folket.no

Vågen Aqua A/S i Brandsfjord i Roan har søkt næringsfondet om støtte til kjøp av en elektrisk truck.

Vågen Aqua driver mottaksstasjon av krabbe for videreforsendelse til Hitramat AS, og mottak av hvitfisk, samt sild og makrell fra lokale fiskere og fiskerne i Osen. Etter at bedriften overtok hvitfisken fra Osen i fjor, økte omsetningen med 20 prosent i 2014, og man regner med å komme opp i tilsvarende økning i 2015.

Betydelige investeringer

Vågen Aqua opplyser i sin søknad og ha hatt betydelige investeringer både på bygningsmasse og tekniske installasjoner i den senere tid. Dette for å være godkjent hos Mattilsynet og for å være i stand til å drive rasjonell drift til beste for både selskapet og fiskerne i området. Bedriften har også gått til innkjøp av transportbil og utstyr for henting av fisk fra Sandviksberget i Osen kommune.

Vågen Aqua har nå hentet inn tilbud på kjøp en elektrisk gaffeltruck til en pris på tett oppunder 200.000 kroner, og søker næringsfondsstyret om støtte.

Inntil 39.880 kroner

Rådmannens innstilling går på å innvilge følgende:

«Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Vågen Aqua AS, 20 % eller inntil Kr. 39.880,- til innkjøp av Toyota elektrisk truck. Beløpet tas fra Næringsfondets kto 1 4708 150 3251.

Tilskuddet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt søknad.

Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter godkjenning fra rådmannen.

Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 3 år fra tilsagnsdato.»

Roan formannskap har møte førstkommende torsdag.

%d bloggere liker dette: