Hyttefolkets økonomiske betydning

Hvor viktig er hyttepopulasjonen for økonomien til vertskommunen? Adresseavisen hadde den 16. mai 2009 en interessant artiktikkel om dette med bakgrunn i at Røros overtok tronen som den største hyttekommunen i Sør-Trøndelag.

Av Svein J. Nilssen

Artikkelen i Adresseavisen tar bl.a. for seg hvilken økonomisk betydning hyttefolket har for kommuneøkonomien. Dersom Røros kommune innfører eiendomsskatt på fritidsboliger utgjør det ca 3,5 mill. kroner i året. I Røros er det pr. mai 2009 ca 3.300 hytter. Mer interessant er rådmanns Henrik Grønn sin tommelfingerregel om den økonomiske aktiviteten som hyttefolket genererer. «3.000 hytter representerer en økonomisk aktivitet som tilsvarer ca. 1.000 husstander» Det vil si at tre hytter tilsvarer årsforbruket til en husstand.

I Roan kommune var det 1/1 2008 559 husstander. Antall hytter er 411, noe som tilsvarer 137 husstander, eller 24,5 %. Tendensen for hyttefolket er at de handler mer og mer lokalt av de varene de trenger. Dette er et viktig bidrag i å sikre lokale arbeidsplasser.

%d bloggere liker dette: