Hyttefolket står for halvparten av omsetninga

Fosna-Folket.no

En undersøkelse Roan hytteforening har gjennomført, viser at fridtidsbefolkninga utgjør en betydelig andel av de som legger igjen kroner og ører i butikkene i kommunen.

En undersøkelse Roan hytteforening har gjennomført, viser at fridtidsbefolkninga utgjør en betydelig andel av de som legger igjen kroner og ører i butikkene i kommunen.

– Stemmer godt med andre

– Undersøkelsen ble gjennomført i fjor blant våre medlemmer. Dette for å avdekke det økonomiske bidraget næringslivet har fra hyttefolket. Dessverre fikk vi ikke inn mange nok svar til å kunne trekke bastante konklusjoner, men de svarene vi fikk stemmer godt overens med tilsvarende undersøkelser fra andre steder i landet, opplyser Svein J. Nilssen, styremedlem i Roan hytteforening.

LES OGSÅ: Hytteforening krever alternativ vei

18 millioner i året

Totalt er det 558 fritidsboliger i Roan. Det var kun 23 som svarte på undersøkelsen.

Hver hytte handler dagligvarer for rundt 21.000 kroner i butikkene i Roan. Til sammen utgjør det 11,9 millioner kroner, omtrent 46 prosent av omsetningen av dagligvarer i kommunen.

I tillegg handler hyttefolk andre varer og tjenester for rundt 6,5 millioner kroner. Alt i alt utgjør handler fritidsbefolkninga for 18 millioner kroner i året.

LES OGSÅ: Sommertur til vindmølleparken

Undersøkelsen viser videre at i snitt benyttes hver hytte i 79,9 døgn. Det bor 2,4 personer i hver hytte. Med 558 fritidsboliger utgjør dette et dagsbesøk på 107.000 personer. Omregnet til fastboende tilsvarer det en befolkning på 293 personer.

– Betyr mye, men de fastboende utgjør grunnlaget

Per Gipling ved Joker Hongsand, sier hyttefolket er viktig.

– Jeg kan ikke gå god for de tallene som hytteforeninga operer med, men at de som har hytter og fritidshus betyr mye er sikkert. De fastboende utgjør grunnlaget for at vi kan drive butikk, det sier seg selv. Bidraget for hyttefolket gjør at vi kan ha det varetilbudet vi har.

– «Reserve-roansbyggen» handler mye lokalt?

– Majoriteten handler lokalt i Roan. Vi har tilpasset åpningstidene for å kunne fange opp denne gruppen så godt som mulig, sier Gipling.

%d bloggere liker dette: