HVORDAN VARSLE FRA VED RAS, UTGLIDNINGER ELLER STEINSPRANG SOM ER TIL HINDER ELLER FARE FOR TRAFIKKEN

Roan.kommune.no

TRAFIKANTER SOM OPPDAGER RAS, UTGLIDNINGER ELLER STEINSPRANG SOM ER TIL HINDER ELLER FARE FOR TRAFIKKEN. 

Hva bør de gjøre?

Prosedyre: 

1. Ringe Vegtrafikksentralen (VTS på tlf. 175.
– Oppgi navn / telefonnummer.
– Angi hvilken veg du befinner deg på med område/kommune, vegnummer (hvis du kjenner dette) og/eller stedsnavn/strekning. 

2. Forklar hva som er oppdraget – type hendelse, mengder, om det anses nødvendig med maskinell bistand osv. 

3. Hvis du er usikker på om du kan kjøre videre – be om råd fra trafikkoperatøren. 

4. Hvis du kan fjerne hindringen selv (mindre stein) kan du gjerne ta bilder først. Bilder/meldinger kan sendes Statens vegvesen på e-post til firmapost-midt@vegvesen.no. 

 Hva skjer med meldingen din?

Dersom hendelsen medfører stengt eller evt. delvis stengt veg, legger VTS straks ut melding om dette i aktuelle media samt varsler politiet.
VTS varsler driftsentreprenøren for området om innkommet melding. Entreprenøren rykker ut med ressurser (mannskap/maskiner) ut fra beskrevet hendelse og omfang. Det foretas rydding og sikring etter vurdering på stedet. Hendelsen registreres og dokumenteres i eget skjema som sendes Statens vegvesen.

Innregistrerte hendelser danner grunnlag for statistikk som viser hvilke hendelser som er skjedd, hvor de er skjedd, hvor ofte osv. Dette danne igjen grunnlag for vurdering av tiltaksbehov utover de strakstiltak som utføres

%d bloggere liker dette: