Hovedbasen etablert

Fosna-Folket.no

Det var entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord som fikk oppdraget med adkomstveiene til nye Roan Vindpark.

Det er mye av ren infrastruktur for anleggsarbeidet som først nå kommer på plass. En hovedbase bestående av kontor-, utstyrs- og boligbrakker er av dette. Den er satt opp på Reppkleiva ved fylkesvei 715.

To mindre baser etableres like i selve anleggsområdet.

Syltern skal anlegge totalt 13 kilometer med adkomstveier.

– Den første biten i Einarsdalen ligger det vei, men ny vei må legges opp på den gamle for å gjøre den brukbar for større og lengre kjøretøyer. Ellers vil man den første tida drive rent hogstarbeid. Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av vegene skal gjøres i veglinjene, uttalte byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft til Fosna-Folket da startskuddet gikk forleden.

%d bloggere liker dette: