Her jobber rådmennene videre med én Fosen-kommune

Fosna-Folket +

Fire Fosen-rådmenn jobbet videre med kommunereformen fredag. Fra venstre er Ørland-rådmann Snorre Glørstad, Roan-rådmann Roy-Bjarne …