Helt på bunn

Foto: Arkiv Ingen norske kommuner har et så dårlig korrigert netto driftsresultat som Roan i fjor, ifølge de foreløpige Kostra-tallene.