Helena (23) med teaterforestilling om oljesamfunnet i dag

Fosna-Folket.no

Helena Wik fra Bessaker har regien på teaterforestillingen Drømmen, som tar for seg hvordan det er å leve i oljesamfunnet i dag, med usikkerhet for fremtiden.

Helena Wik fra Bessaker i Roan kommune har regien på teaterforestillingenDrømmen, som tar for seg hvordan det er å leve i oljesamfunnet i dag, med usikkerhet for fremtiden.Wik er kunstnerisk leder for teaterkompaniet Hennes Majestet, som står bak forestillingen.

– Vil belyse problemstillingen

Hun viser til en gjestekommentar i Stavanger Aftenblad 4.01.16, der meteorolog Siri Kalvig skrev at ”oljeprisfallet og masseoppsigelsene er en forstyrrelse i det som var et selvfornøyd Stavanger uten endringsvilje”.

-Dette oppsummerer godt hva vi ønsker å ta tak i; hvordan reagerer vi i Norge når vi får slike forstyrrelser? Først rammes de som jobber i oljebransjen, så de som leverer tjenester til oljebransjen, videre er en annen konsekvens at det offentlige får mindre å rutte med grunnet nedgangstidene, og dette påvirker igjen alle og enhver. Krisen det snakkes om i dag, er”bare” at oljeprisen har falt. Dette kan snu igjen. Hva om noe mer fatalt skjer – som at de gode tidene er over for godt?

Dette er en problemstilling som ikke har vært overrepresentert på teaterscenen – men som Hennes Majestet vil belyse gjennom tematikken og replikkene i forestillingen Drømmen, forklarer Wik.

Samarbeid med Moum Aune

– Vi har hatt et lite samarbeid med regissør Marit Moum Aune under produksjon. Et av målene til kompaniet er å heve vår egen kompetanse innen scenekunst, og derfor var det attraktivt  for både produksjonen og meg personlig å få veiledning fra Aune, sier Wik.

I prosessen har kompaniet sett mye på skillet mellom generasjonene.

– Vi lagde en liten modell for å tydeliggjøre forskjellen på dagens unge, og generasjonen før oss. Vi drøftet det slik at de før hadde ambisjoner og handlingskraft, men ikke tid til å leve i det samfunnet de skapte, sier Wik.

Dagens generasjon unge har både tid og ambisjoner, men mangler ofte grunnen  til å ville handle, mener hun.

– Fordi vi har det så godt, vi har ikke noe å kjempe for på samme måte som den eldre garde, sier hun.

– Det er de unge som rammes

I Drømmen fokuseres det på at man skyver problemene sine foran seg, uten vilje til å se sammenheng mellom lignende situasjoner.

– For er det ikke noe vi kan lære av denne oljekrisen til neste gang? Det er jo det eneste vi kan være sikre på, at en slik situasjon vil gjenta seg; historien gjentar seg gang på gang. Det er de unge i etableringsfasen som rammes av denne krisen, ikke de gamle pampene som har vært med lenge. Derfor ønsker vi med Drømmen å sette denne generasjonstematikken på scenen, sier Wik.

%d bloggere liker dette: