Gjør klart for «superlinja»

Fosna-Folket.no

Lierne Utmarkservice AS har så vidt vært i Fosen med rydding for den nye 420 kV-linja som i første omgang skal anlegges fra Namsos til Åfjord.

En 40 meter bred kraftgate må ryddes for å etablere kraftlinja, som Statnett har vedtatt å etablere i forbindelse med den store vindkraftutbygginga.

Fire Fosen-kommuner

I første omgang sluttføres ei linje mellom Namsos og Storheia i Åfjord, men den skal deretter utvides sørover til Trollheim i Surnadal. Hele kraftlinje-prosjektet vil strekke seg gjennom tre fylker og tolv kommuner, og skal inngå som en del av sentralnettet. I Fosen berøres kommunene Osen, Roan, Åfjord og Rissa.

I Osen har Statnett gjort klar utkjøringsplasser og lagringsplasser ved fylkesvei 715 på Osenfjellet, hvor kraftlinja først strekkes i Fosen.

Det var i april at maskinentreprenørfirmaet Lierne Utmarkservice AS i Namdalen fikk kontrakten på skogrydding der hvor kraftgata anlegges.

– Så vidt i Osen

– Vi har startet fra nord og jobber oss sørvestover, forklarer daglig leder Jostein Ringstad i Lierne Utmarkservice.

– Så langt har dere ikke nådd Fosen?

– Vi har så vidt vært innenfor grensa til Osen. Nå i første del av prosjektet hard et vært en del fram og tilbake, da vi først rydder bort vegetasjonen der hvor mastene skal opp. Dette for at man så kan gå i gang med det arbeidet med mastene, forklarer Ringstad.

På strekningen Snilldal-Surna er det Næsbø Skog AS fra Stjørdal som skal utføre hogstarbeidet.

Kroatia

Rundt 18.000 kubikkmeter med skog skal bort i forbindelse med ryddingen, og Lierne Utmarkservice har 10 til 15 i kontinuerlig virksomhet.

I juni ble den kroatiske kraftledningsentreprenøren Dalekovod tildelt kontrakten på å bygge den 180 kilometer lange kraftledninga mellom Namsos og Surna.

Ledningsarbeidet vil pågå ut 2019, ifølge Statnett.

Kontrakten har en verdi på rundt 600 millioner kroner.

%d bloggere liker dette: