Går i gang med Bessaker II denne uka

Fosna-Folket.no
Syltern starter opp med anleggsarbeidet allerede denne uka for TrønderEnergi sin nye vindpark på Skomakerfjellet i Roan.

Skomakerfjellet ligger sørøst for Bessakerfjellet og den store vindparken der.

Fire møller

Kraftverket vil ha en samlet kapasitet på 13,2 MW. Den årlige produksjon blir på rundt 36 GWh. Til sammenligning har Bessakerfjellet vindpark, som også eies av TrønderEnergi, en samlet installert effekt på 57,5 MW. Den årlige produksjonen er der på 175 GWh.

På Bessakerfjellet er det 25 vindmøller som hver gir 2,3 MW, mens det på Skomakerfjellet blir 4 møller som hver vil gi 3,3 MW.

For entreprenøren Johs. J. Syltern AS i Åfjord er ikke oppdraget på Skomakerfjellet spesielt stort.

Oppstartmøte i dag

– Det er artig at det er et lokalt oppdrag, og de tar vi mer enn gjerne. Men dette er ikke veldig stort for oss, medgir daglig leder Øystein Syltern overfor Fosna-Folket.

– Hvor mange vil dere ha i arbeid på dette oppdraget?

– På det meste er det snakk om sju – åtte. Vi har oppstartmøte tirsdag (det vil si i dag, red. anm.), og vil så smått komme i gang utover i uka.

– Dere håper på langt mer arbeid hvis det blir gjort vedtak om å bygge ut de store planlagte vindparkene?

– Ja, jeg tror og håper dette blir noe av. Vi har dette i bakhodet når vi planlegger framover, sier Øystein Syltern.

%d bloggere liker dette: