Ga støtte til nyetablering

Fosna-Folket.no

Nyskapningen Blomsterhjelpen Roan har fått 10.000 kroner av Roan kommune til å komme i gang.

Blomsterhjelpen Roan opplyste blant annet i søknaden at de skal gi et tilbud om stell av gravplasser på Roan kirkegård.

Troningen gård

Dette er tenkt å være et tilbud til Blomsterfondet, privatpersoner, Roan menighet og andre som ønsker å kjøpe tjenester til stell av kirkegården og gravplasser.

Nyetableringen er et ansvarlig selskap som eies av Troningen gård i Roan, og selskapet vil inngå avtale om føring av regnskap for virksomheten. Karin Viken Sumstad og Solfrid Nittemark Viken skal utføre oppdragene for virksomheten.

Vedtaket

Det var Roan formannskap som næringsfondsstyre som fattet enstemmig vedtak i denne saken på sitt siste møte. Der står å lese:

«Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Blomsterhjelpen Roan inntil kr. 10.000,- til nødvendige investeringer i ny bedrift.

Tilsagnet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt søknad.

Tilsagnet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter godkjenning fra rådmannen.  

Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 3 år fra tilsagnsdato.»

%d bloggere liker dette: