Frykter for et taktisk spill fra Bjugn kommune

Fosna-Folket.no

Jan Helge Grydeland (Sp), tidligere Roan-ordfører og en av motstanderne i kommunestyret til sammenslåing med Åfjord, frykter Bjugns inntreden på banen. 

Førstkommende torsdag skal kommunestyrene i både Roan og Åfjord ta stilling til om de skal vedta at de sammen skal bli til én kommune. Bjugn har i etterkant kommet med sitt frieri.

Innstillingen

Rådmannen i Roan innstiller overfor Roan kommunestyre både på at Roan og Åfjord slås sammen, og at døra for Bjugn holdes åpen:

«Rådmannens innstilling:

1. Roan kommunestyre viser til intensjonsavtalen med Åfjord kommune vedtatt av kommunestyret som sak KST-8/2016, om å etablere én ny kommune med utgangspunkt i dagens Roan og Åfjord kommuner.
Utredningene tom er gjennomfart så langt i 2016, her under
* Innbyggerundersøkelser
* Interne arbeidsmøter innad og mellom kommunene
* Til sammen 4 folkemøter i Roan og Åfjord, samt
* Folkeavstemming i Roan
og ønsker ut fra dette sammenslåing med Åfjord kommune fra 01.01.2020.
2. Med bakgrunn i henvendelsen fra Bjugn kommunestyre av 7. juni vil Roan kommunestyre åpne for at Roan og Åfjord kan gå i dialog med Bjugn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å kunne se på en eventuell videre prosess.»

Tror kjøttvekta vil bli brukt

Jan Helge Grydeland (Sp) liker lite vendingen med at Bjugn vil inn på banen.

– At Bjugn også har meldt sin interesse, kan komme til å flytte funksjoner i en eventuell ny kommune enda lenger bort fra Roan.

– Bjugn har signalisert klart at sentrum, hvis Bjugn slutter seg til, blir Årnes …

– Selv om vi har intensjonsavtaler som sier det eller det, så er det avtaler som kan settes side når et nytt felles kommunestyre er konstituert. Da vil trolig kjøttvekta bli brukt, og der vil Bjugn bli en tung aktør hvis den kommunen slutter seg til, sier Jan Helge Grydeland.

Selv skal han ikke delta på kommunestyrets behandling kommende uke, da han har vil være bortreist på ferie den dagen.

%d bloggere liker dette: