Fosen-kommuner på topp og bunn i ledighet

Fosna-Folket.no

Det er fortsatt to kommuner i Fosen som skiller seg ut med den høyeste og laveste ledigheten i fylket. I Roan er det nå kun to arbeidsledige. 

Ved utgangen av september er det 3 953 helt ledige i Sør-Trøndelag, en nedgang på 295 personer fra samme måned i fjor, ifølge NAV Sør-Trøndelag.

Roan og Rissa

Det er Roan som har fylkets laveste ledighet med 0,4 prosent. Deretter følger Snillfjord, Osen og Rennebu. Høyest ledighet i fylket har Rissa med en ledighet på 4,8 prosent, men ledigheten i kommunen har holdt seg stabil fra samme tid i fjor. Det er i Åfjord ledigheten har økt mest siden september i fjor med 42 prosent økning. Det er likevel svært lav ledighet i kommunen, kun 1,6 prosent.

– Viktig virkemiddel

– Arbeidsrettede tiltak er et viktig virkemiddel for å få flere ut i jobb i det ordinære arbeidsliv. Og her i Sør-Trøndelag har bruken av lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv økt med 30 prosent i årets første ni måneder, sammenliknet med samme periode i fjor, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag i den utsendte meldinga.

Større tilgang på stillinger

Stillingstilgangen hittil i år er høyere enn i fjor og mer enn 13 000 stillinger er så langt lyst ut. Sammenliknet med samme periode i fjor er det en økning på 23 prosent.

Det er innenfor bygg og anlegg og industri tilgangen på nye stilllinger øker mest, med henholdsvis 119 og 73 prosent. NAV ser også at antall stillinger innenfor ingeniør- og ikt-fag er økende. Reiseliv og transport samt meglere og konsulenter er de eneste yrkesgruppene hvor det er en liten nedgang.

– Det er gledelig å se at det fortsatt er høy aktivitet innen bygg- og anlegg. Det er god etterspørsel etter blant annet tømrere, snekkere, murere, betongarbeidere, maskinførere og rørleggere. I industrien er sveisere og blikkenslagere eksempler på etterspurt arbeidskraft, sier Bente Wold Wigum.

%d bloggere liker dette: