Forlater Uganda for å satse på trøndersk vind

NRK.no

TrønderEnergi har solgt sin eierandel i Bugoye kraftverk i Uganda. Det gjør de for å bygge opp kapital til en økt satsing på vindkraft i Norge.

Nå har TrønderEnergi inngått en avtale med det engelske investeringsfondet Berkeley Energy, som har kjøpt andelen i Uganda for drøyt 300 millioner kroner.

I tillegg har det offentlig eide sørtrønderske energiselskapet fått Kommunal Landspensjonskasse inn som en ny stor eier i sommer.

– Bedre rustet

– Dette har vært viktig for selskapet, for å stå bedre rustet til å satse på vindkraft, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, til NRK.

Kommunal Landspensjonskasse eier ti prosent av TrønderEnergi, og både emisjonen og salg av virksomheter har vært nødvendig for å sikre ny kapital.

– Vi trenger mer kapital for å utvikle selskapet, og de eksisterende eierne har ikke mulighet til å bidra med så mye kapital. De sørtrønderske kommunene kan holde tilbake utbytte, men ut over det trenger vi en ny eier, sier Gjersvold.

Ikke nok kapital

Kommunene i Sør-Trøndelag har rett og slett ikke råd til å bidra med så mye kapital som TrønderEnergi mener de trener for å stå rustet til en eventuell større vindkraftutbygging på Fosen som lenger har vært diskutert.

– Det er vel bare en kommune i fylket som har en robust nok balanse og som kunne vært med på dette. Ut over det er det relativt lite kapital i kommunene, mener konsernsjefen.

Ståle Gjersvold har jobbet i flere år for å få til denne emisjonen med Kommunal Landspensjonskasse. KLP er fornøyd med investeringen, og har tillit til at pengene de har puttet inn i TrønderEnergi blir brukt fornuftig.

– Godt drevet

– Selskapet er godt drevet og vi er veldig positive til denne investeringen. KLP ønsker en større bruk av fornybar energi, og er positive til vindkraftutbygging, sier finansdirektør Åge Schaanning i KLP.

TrønderEnergi ønsker å vokse videre, og med en styrket kapitalbase blir det lettere å følge utviklingen i bransjen, mener selskapet.

– Ute i Europa satses det stadig mer på vind- og solkraft, og dette vil nok endre bransjen. Det å kunne være med på denne utviklingen de neste 10–15 årene, er veldig viktig for et energiselskap som TrønderEnergi, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

%d bloggere liker dette: