Forbudet mot bar ild utendørs er opphevet

Med nedbøren som har komt de siste dagene så er forbudet mot åpen ild i Roan opphevet. Men avhengig av vêret de kommende dagene kan et nytt forbud bli iverksatt.

Beredskapsleder/varabrannsjef
Svein Sagfjæra i Fosen brann og redningstjeneste uttaler følgende til Roan hytteforening: Ut i fra en telefonrunde i kommunene som ligger under Fosen brann og redningstjeneste, finner vi det forsvarlig å oppheve forbudet mot bar ild utendørs.
Det har regnet godt i hele vårt ansvarsområde, og vi finner det derfor forsvarlig å oppheve forbudet.

Vi vil hele tiden vurdere nedbørsmengden og vinden fortløpende.
Hvis vi vurderer situasjonen som farlig for rask brannspredning i gress, lyng og skog, vil vi igjen innføre forbud mot bar ild utendørs.

Selv om bålforbudet er opphevet, har alle en plikt i hht til Brannloven å opptre aktsomt med bar ild.

I henhold til Forurensingsloven er det ikke tillatt å brenne avfall med miljøgifter som f.eks. panel med maling, oljeprodukter, diesel, impregnerte materialer, plastikk, eller annet stoff som avgir miljøskadelige gasser.

Slikt avfall skal avhendes på godkjente returpunkt og gjenbrukstorg for forsvalig behandling.

%d bloggere liker dette: