– Folk vil høres

Fosna-Folket.no

Frank-Arne Andreassen har fått positiv respons på sitt utspill om folkeavstemming om komunesammenslåing.

Fosna-Folket omtalte saken i torsdagsvisa, og Andreassen melder til Fosna-Folket at de tilbakemeldingene han fikk på utspillet har vært overraskende positive.

– Jeg gikk meg en kjapp runde her på torsdag kveld. På den korte tida fikk jeg inn 29 underskrifter. Fire fem stykker var negative til tiltaket, men ellers ble det godt mottatt, forteller lokalpolitikeren.

Tverrpolitisk

Andreassen jobber til daglig i Tine og sitter i kommunestyret for Senterpartiet. Han sier initiativet er et siste forsøk på å få til ei folkeavstemning der en får loddet stemninga blant innbyggerne. I sitt virke møter han folk fra hele Fosen, og åfjordingen sier at han også har fått positive signaler fra flere hold, også fra Bjugn.

Andreassen sier Senterpartiet i Åfjord er delt i synet på flere forhold som angår kommunereformen. Han og flere i kommunestyregruppa har pekt på at Åfjord har en avtale med Roan, og at de mener denne bør ha første prioritet.

– Det er folk fra flere partier som har påpekt dette, sier åfjordingen.

Prinsippet

Når det gjelder folkeavstemning mener han imidlertid partiprogrammet til Senterpartiet er klart. I tilfeller der det vurderes kommunesammenslåing, skal innbyggerne høres. Han mener det er et sunt prinsipp som han trur politikere og velgere med tilknytning til flere partier er enige i. Sia det er snakk om ei rådgivende og ikke ei bindende folkeavstemning, mener han at de ikke har noe å frykte.

– Skulle valgoppslutninga bli veldig låg, er det likevel til sjuende sist politikerne som vil få det siste ordet. Jeg mener det ikke skader å ta med folket på råd, sier Andreassen.

Tilrettelegging

Andreassen mener det i hele prosessen har vært gjort lite for å legge til rette for ei folkeavstemning. Da det først ble foreslått, ble forslagsstillerne møtt med at det var for tidlig i prosessen. I det siste møtet ble det hevdet at det nå er for seint.

– Argumenter kan tydeligvis brukes som en vil, sier Andreassen.

Andreassen mener debatten i kommunestyret viser at det også i Åfjord er uenighet om viktige deler av kommunereformen. Det gjelder både om det skal avholdes folkeavstemning og hvordan en skal forholde seg til at Bjugn i siste liten har meldt sin interesse. De ville også være med i en storkommune bestående av Åfjord, Roan og Bjugn.

– Det er noen som synes at det er rart at Bjugn skulle bli en del av Åfjord. Slik det er i dag, må folk fra Bjugn kjøre nesten sju kilometer gjennom Indre Fosen, det som i dag er i Rissa kommune, for å komme til sitt eget kommunesenter, sier Andreassen.

Frustrasjon

Det skal ifølge Andreassen være en viss frustrasjon i enkelte kretser i Roan over at deres framtidige partner ikke skjønner at de ikke ønsker å gå i samtaler med Bjugn. Da kommunene Roan og Åfjord var ferdige med intensjonsavtalen dem imellom i juni i år, valgte Åfjord å avstå fra å holde folkeavstemning. Argumentet som ble brukt den gangen var at den jevne åfjording var lite engasjert i dette spørsmålet. Åfjord ville ikke tape noe på ei sammenslåing.

I nabokommunen ble det folkeavstemning, og det var knyttet en del spenning til om roansbyggen ville si nei. Imidlertid ble det et klart flertall for ei sammenslåing med Åfjord. 64,4 prosent ja til at Roan og Åfjord skulle bli én kommune fra 1. januar 2020.

– Det folket i Roan stemte for var ei sammenslåing med Åfjord, ikke med Bjugn, sier Andreassen.

%d bloggere liker dette: