Flest menn med lang utdanning

Fosna-Folket.no

I Fosen er det bare i Roan og Osen hvor kvinnene er i flertall når det gjelder universitets- og høgskoleutdanning på mer enn fire år.

Når det gjelder universitets- og høgskoleutdanning på inntil fire år, er det langt flere kvinner enn menn som kan skilte med det i alle de sju fosenkommune, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flest i Rissa

I alt har 635 fosninger en utdanning fra universitet eller høgskole på mer enn fire år. Av disse er 363 menn og 272 kvinner. Flest med lang utdanning er det naturlig nok i Rissa hvor 102 menn og 78 kvinner har en slik utdanning. Færrest med lang utdanning er det i Osen hvor åtte kvinner og seks menn kan skilte med slik utdanning. I Roan viser tallene henholdsvis 11 kvinner og åtte menn.

Færrest i Roan

3319 fosninger har tatt universitets- eller høgskoleutdanning på inntil fire år. Der ligger også Fosens største kommune naturlig nok på topp med 517 kvinner og 364 menn. Færrest er det i Roan hvor 31 menn og 62 kvinner har universitets- eller høgskoleutdanning på inntil fire år.

Totalt har 1297 menn og 2022 kvinner på Fosen slik utdanning viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

%d bloggere liker dette: