Flertallet er for vindkraftutbygging

Fosna-Folket.no

Det viser en meningsmåling utført av Norfakta på oppdrag av Fosna-Folket.

I den interaktive grafikken øverst i artikkelen kan se hvordan innbyggerne i din kommune stiller seg til den planlagte vindkraftutbyggingen.

Hold pekeren over kartet og markørene for å se resultatet av meningsmålingen i de ulike kommunene på Fosen.

I undersøkelsen er et representantivt utvalg på 1450 av befolkningen over 18 år spurt.

Totalt på Fosen sier 52 prosent at de er for den planlagte vindkraftutbyggingen. Men det er forskjeller i hvor stor andel av befolkningen i de ulike kommunene som er positive til en eventuell utbygging.

Skrinla milliardprosjektet
Innen utgangen av denne måneden skal kraftselskapene avgjøre hvorvidt vindkraftplanene skrinlegges nok en gang, eller videreutvikles frem mot en ny investeringsbeslutning i første kvartal av 2016.

Fosen ble sentrum for et storpolitisk drama da Statkraft skrinla vindkraftplanene i Midt-Norge til over syv milliarder kroner i juni i år.

Detaljplanene for utbyggingen av 1000 MW lå klare, men hovedeieren i Fosen Vind AS mente ikke prosjektene var lønnsomme, blant annet på grunn av lavere kraft- og elsertifikatpriser

Den opprinnelige planen var at det skulle bygges ut tre vindparker (Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan) på til sammen 600 MW, og den totale kraftproduksjonen skulle tilsvare energiforbruket til cirka 105 000 norske husstander.

Endret mening

Politiske fremstøt og initiativ fra de andre aktører i Fosen Vind-prosjektet, førte til at Statkraft endret mening, og ble enige med de andre aktørene om å gjøre en ny vurdering av lønnsomheten i vindkraftprosjektet.

I denne sammenhengen ble vindkraftkonsesjonene til Sarepta Energi AS (eid av TrønderEnergi og NTE) på Harbakfjellet, Sørbakfjellet og Frøya innlemmet i planene. I tillegg gikk Statnett, som har ansvaret for å bygge ut enhøyspentlinje i forbindelse med en eventuell utbygging, med på at 150 MW av de 400 MW som var planlagt i Snillfjord, i stedet kan bli bygd ut på Fosen.

%d bloggere liker dette: