Får øke installert effekt i vindparker på Fosen

Fosna-Folket.no

Olje- og energidepartementet avviste mandag klagene fra Fosen Naturvernforening og Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe sør.

Fosen vind AS fikk i går tillatelse fra departementet til å endre installert effekt i de fire planlagte vindparkene på Fosen. Det er nå gitt tillatelse til å øke installert effekt i Harbaksfjellet og Storheia vindkraftverk. Samtidig ga departementet tillatelse til å redusere den installerte effekten for Roan og Kvenndalsfjellet vindkraftsverk. Disse justeringene er en del av Fosen Vind AS sitt forsøk på å optimalisere vindkraftplanene for å gjøre parkene mest mulig lønnsomme.

– Medfører ikke skadevirkninger

NVE gjorde vedtak om endringene i fjor høst. Vedtaket ble imidlertid påklaget av Fosen naturvernforening og Fosen reinbeitedistrikt.

«Departementet har gjort en grundig vurdering av klagegrunnene, men kan ikke se at endringene i installert effekt medfører økte skadevirkninger av noen betydning for berørte interesser», skriver stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) i en epost til Fosna-Folket.

«Krysser fingrene»

Statkraft har varslet at de vil gi sitt endelige ja eller nei til vindkraftutbygging på Fosen i løpet av første kvartal i år. Høyre-politiker Aarbergsbotten er blant dem som krysser fingrene for at det blir utbygging.

«Avising av klager på søknad om endringer i vindkraftkonsesjonene, er en viktig signaleffekt fra Olje- og energidepartementet (OED) om et uttrykt ønske fra øverste nasjonale myndighet om utbygging av vindkraft på Fosen. Jeg håper at styret i Statkraft merker seg avgjørelsen til OED. Selv om Statkraft er et aksjeselskap med styre som er satt til å ivareta selskapets interesser, er det lov til å lytte til hva eier måtte mene om saken», skriver hun til Fosna-Folket.

«Har stor betydning»

Aarbergsbotten sitter som medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

«Jeg krysser fingrene for at styret i Statkraft treffer en «fornuftig» avgjørelse i løpet av kort tid. Utbygging av vindparkene vil også være et viktig bidrag for å øke sysselsettingen innenfor flere bransjer som har hatt utfordringer i forbindelse med nedgangen i olje- og gassnæringen. Vi trenger arbeidsplasser på kort og lang sikt, og vi trenger aktivitet på Fosen og i Trøndelag. Det vil en storstilt vindkraftsatsing bidra til. Derfor vil avgjørelsen om utbygging eller ikke, ha svært stor betydning for mange», skriver Aarbergsbotten.

– Raserer kystnaturen

Leder i Fosen naturvernforening Magnar Østerås er skuffet over avslaget på klagen.

– Politikerne tenker ikke på at store deler av kystnaturen på Fosen raseres med denne utbyggingen. Hvis det i det hele tatt er noe lønnsomhet i utbyggingen, så er den så marginal at det ikke forsvarer en slik rasering av naturen, sier han.

Østerås mener departementet ikke har tatt tak i naturvernforeningens hovedargument i klagen.

– Hvordan så store vindturbiner virker inn på landskapet, er ikke konsekvensutredet godt nok, mener han.

Tviler på utbygging

– Tror du selv at det blir utbygging av de planlagte vindparkerne på Fosen?

– Jeg tviler på at de finner det lønnsomt. Dette er særlig med tanke på de høye anleggskostnadene. Det kan umulig være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Jeg tviler på det, avslutter Østerås.

%d bloggere liker dette: