Ett trøndelagsrike? Ja, takk!

Fosna-Folket.no

Roan kommunestyre hadde under møtet i Roanstua torsdag kveld, ikke bare saken om sammenslåing med Åfjord på sakskartet.

Lokalpolitikerne skulle også gi sitt høringssvar rundt en mulig fusjon av Nord- og Sør-Trøndelag.

1. januar 2018

De to fylkeskommunene har lagt planer om en sammenslåing fra 1. januar 2018. Blir dette en realitet, skal dagens to fylkeskommuner erstattes av en ny region som dekker hele Trøndelag.

Om trønderfylkene skal søke Stortinget om å bli slått sammen, blir det opp til de to fylkestingene å eventuelt vedta. Saken er nå ute på offentlig høring.

Rask behandling

Det ble en langt raskere behandling av denne saken i Roan kommunestyre, enn det ble i forhold til den foreslåtte intensjonsavtalen rundt sammenslåing av Roan og Åfjord. Et enstemmig kommunestyre i Roan stemte for at de støtter en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag.

Målene

Følgende hovedmål er så langt satt for en sammenslåing av trøndelagsfylkene:

* En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.

* Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og næringsmessige utvikling.

* Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver. 

* Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv.

* Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne.

Delmål:

* Utvikle regionen som demokratisk og involverende arena.

* Styrke regionens rolle som samfunnsutvikler.

* Utvikle regionen som effektiv myndighet og lovforvalter.

* Umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven.

* Tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte.

* Bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur.

* Fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og -institusjoner.

* Bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur. 

%d bloggere liker dette: