– Et være eller ikke være

Fosna-Folket
Roan-ordfører Jan Helge Grydeland sier vedtaket om fremtidig vindkraft er alfa og omega for kommunen.

Mandag kommer som kjent olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) til Fosen. Der vil han etter alt å dømme redegjøre for et vedtak om vindkraft i regionen. Blant de planlagte prosjektene er Roan og Sørmarkfjellet vindparker. Roan kommune kan få over 100 nye vindturbiner. Ordfører Jan Helge Grydeland sier beslutningen om planene er enormt viktig for kommunen.

Enorme
– De økonomiske ringvirkningene kan bli enorme, hvis vindparken realiseres. Lokalt vil vi i så fall få stor næringsutvikling. Med tanke på de store investeringene, vil jeg si at vedtaket er et være eller ikke være for Roan, sier Grydeland til Fosna-Folket. Han vil ennå ikke tallfeste den lokale verdiskapinga, utover at den potensielt blir stor.

– Hva kan ringvirkningene bety i praksis?

– Roan kommune er svært nær ROBEK-lista, med utfordrende økonomi. Med en realisert vindpark kan vi i første omgang innfri en del gjeld. Så har vi flere prosjekt som kommunen håper kan realiseres i framtida. De inkluderer asfaltering av kommunale veier og bygging av flerbrukshus, fortsetter Grydeland.

Forventninger
Roan kommune har opplevd stor lokal verdiskaping med kraftverket på Bessakerfjellet. Kommunen får blant annet cirka tre millioner årlige kroner i eiendomsskatt fra anlegget. Mens Bessakerfjellet har vært forholdsvis konfliktfri, har den eventuelt nye vindparken medført sterkere lokale meninger.

– En Roan vindpark vil gi inngrep i naturområder. Det har derfor lokalt vært delte meninger om søknaden. Samtidig respekterer folk vedtaket i kommunestyret, som i sin tid sa ja. Nå venter vi bare på svaret fra statsråden. Mandagens besøk tyder på en avgjørelse, noe som føles bra. Jeg har store forventninger til mandag, og ser fram til besøket, avslutter Jan Helge Grydeland i Roan kommune.

%d bloggere liker dette: