Endringer i avfallshverdagen

Fosna-Folket.no

Fra mandag 3.oktober blir det betydelige endringer i avfallshverdagen til Midtre Namdals Avfallsselskap (MNA) sine abonnenter i Roan og Osen kommuner.

Mange får endret ukedag for henting, og alle vil oppleve at hentefrekvensen endres, opplyser informasjonsansvarlig Bård Sandnes i MNA. I tillegg kan du nå kaste alt av papir, pizzaesker og drikkekartong i en og samme beholder, forklarer han.

– En tilpasning

– Disse endringene er en tilpasning til ordningene i resten av Trøndelag, og vi tror abonnentene vil oppleve det som positivt at de nå kan legge alt avfall som er laget av papir eller kartong i samme beholder sier Sandnes.

Alle abonnentene vil motta et informasjonsblad hvor alle endringene er beskrevet. Når det gjelder hentefrekvensen blir den slik at beholderen med papir/kartong og restavfallsbeholderen tømmes hver fjerde uke. Matavfallet tømmes annenhver uke.

– Plastsekken settes frem som før, men nå skal den settes frem for henting samtidig som papiravfallsbeholderen tømmes.

Nye ruter og ny sms-varsling

I informasjonsbladet vil abonnentene finne en oversikt over de nye rutene. Denne er nokså ulik den oversikten de er vant med siden denne oversikten er fordelt på partalls- og oddetallsuker.

Da gjelder det å finne ut om man tilhører den ene eller andre av disse to, og da finner man sitt nye rutenummer og den nye hentedagen, forklarer Sandnes.

Deretter kan abonnentene melde seg på en SMS-varsling slik at de får en beskjed dagen før om hvilken avfallstype som skal hentes neste dag. Dette koster 1 krone pr. melding– altså 26 kroner årlig.

MNA vil nullstille alle SMS-bestillingene på de gamle rutenumrene før de nye iverksettes.

– Det enkleste er likevel å sette alle beholderne ved veien, slik at renovatørene henter de beholderne de skal tømme uten at abonnenten trenger å tenke mer på det. Dersom beholderne er plassert inntil fem meter fra veien, vil renovatøren sette de på plass igjen etter seg også, forteller Sandnes.

Størst endring på sortering

Den største endringen for abonnentene vil nok være at de nå kan kaste alt avfall som er papir, aviser, blad, konvolutter, kataloger med limt rygg, pizzaesker, eggekartonger, drikkekartonger og mindre mengder papp i samme beholder.

– Hvis man stapper seksdrikkekartonger i den sjuende, og skriver navn og telefonnummer på den, er man også med i det nasjonale drikkekartonglotteriet og kan vinne opptil 100.000 kroner fireganger i året, forteller Sandnes.

Dersom abonnentene har store mengder bølgepapp, vil avfallsselskapet at dette bringes til nærmeste gjenvinningsstasjon eller returpunkt for slikt avfall.

– Dersom noen opplever ulemper i form av for liten beholder for den ene eller andre typen avfall, må de kontakte oss slik at vi får løst det, sier Sandnes.

Lavere renovasjonsavgift

Som en konsekvens av at hentefrekvensen endres, har MNAs styre behandlet en sak der renovasjonsavgifta ble redusert med 6,85 prosent. Dette vedtaket skal videre behandles i MNAs representantskap i slutten av november, og det er hvert enkelt kommunestyre som til slutt vedtar renovasjonsavgiftas størrelse i sine budsjettvedtak.

Den nye oversikten som kommer i posten vil gjelde et halvår. Abonnentene vil få en ny en før april neste år.

– Grunnen til at vi lager en oversikt som gjelder så kort tid, er at vi gjerne vil gi renovatørene mulighet til å prøve de nye rutene før vi lager et endelig ruteopplegg. Vi er forberedt på at det kan bli en del utfordringer i starten når vi innfører så mye nytt som abonnentene skal forholde seg til, og derfor vil både vi og renovatørene forsøke å løse de utfordringer dette nye opplegget innebærer på best mulig måte, og høste erfaringer fra det før den nye oversikten er fastlagt fra april neste år. Det er jo en stor fordel at det nye selskapet som utfører oppdraget tar over renovatørene fra det gamle selskapet, og dermed er det ansatte som er godt kjent med hvordan oppgavene skal løses, avslutter Sandnes.

%d bloggere liker dette: