ENDELIG AVKLARING FOR VIDERE DRIFT VED KRÅKØY SLAKTERI

Roan.kommune.no
Bedriften er kommet i gang igjen, og vil være i full drift fra starten av 2014.

Ordfører Jan Helge Grydeland uttaler følgende i forbindelse med dette:
«Roan kommune gratulerer Kråkøy Slakteri AS med å ha kommet i mål med sitt arbeid for å berge bedriften ved å få til planlegging og finansiering av en ny solid slaktelinje, helt fra lukket ventemerder og behandling av spylevannet som benyttes under slaktingen. Dette er framtidsrettet og vil gjøre bedriften mer uavhengig i forhold til mulige framtidige sykdomsutbrudd på oppdrettslaks. At bedriften har lyktes er selvfølgelig viktig for dem, men også veldig viktig for Roan kommune. Vi trenger alle våre bedrifter og at de går bra! At bedriften må gjøre endringer i sin bemanning, denne gangen nedbemanning, beklager selvfølgelig Roan kommune. Vi har likevel stor tiltro til at dette gjøres fordi bedriften finner dette som et nødvendig tiltak. Når systemet med lukkede ventemerder er på plass har vi stor tro på at eksisterende, andre og muligens flere aktører fra oppdrettsmiljøet vil se til Roan og de mulighetene som etter hvert vil komme på Kråkøya. Med bakgrunn i tiltaket håper vi dette kan styrke bedriften og føre til flere trygge arbeidsplasser i nærmeste framtid. Roan kommune ønsker bedriften lykke til videre.»

Nettavisen IntraFish har nylig publisert følgende på sin nettavis:

«Daglig leder Roger Sørgård ved Kråkøy Slakteri signerte torsdag 24. oktober de nødvendige papirene som sikrer at selskapet kan investere i lukkede ventemerder. Dermed er driften til lakseslakteriet i Roan sikret.

Siden i sommer har de ansatte ved Kråkøy Slakteri i Roan levd i uvisshet. Selskapet fikk ikke ta imot fisk fra Måsøval Fiskeoppdrett, siden fisken hadde fått PD. Mattilsynet ville ikke tillate at fisken ble satt i ventemerder på grunn av smittefaren. Roan ligger nemlig nær grensen til det som defineres som PD-sonen i Midt-Norge. Frykten er at PD (pancreas disease) skal spre seg videre nordover fra Midt-Norge.

Tiden har daglig leder Roger Sørgård brukt til å prøve å få i stand finansiering av en teknologi med lukkede ventemerder i sjø.
– Det har vært en lang prosess, og det har vært perioder det ikke har sett så lyst ut i løpet av de siste tre månedene, medgir Sørgård. Nå kan imidlertid alle se at det kan komme noe godt ut av dette.

Torsdag denne uken var Sørgård i møte med Sparebank1 og Innovasjon Norge, der de nødvendige papirene for den kommende investeringen ble signert.

Elles har Roan kommune bidratt for at dette er blir realisert siden avslaget som kom i mai, med møter til departement, fylket og politisk.

– Nå har vi fått fullfinansiert investeringen i lukkede ventemerder. Det er glede i dag. Dette har mye å si for Roan. Nå vet vi at vi har en trygg fremtid. Det er mange som har lurt på hvordan dette skulle gå, sier han.

Totalt dreier det seg om en investering på 9,8 millioner kroner, i form av nødvendig utstyr og bistand. Av dette har selskapet fått 2,8 millioner kroner i tilskudd gjennom SkatteFunn-ordningen i regi av Innovasjon Norge. Resten er lån fra Sparebank1 og Innovasjon Norge.

– Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter, gjennom både lån og tilskudd, og Sparebank1 har stått på og koordinert dette med Innovasjon Norge får at vi skulle få dette i havn. Vi er selvsagt godt fornøyd med den hjelpen vi har fått, sier Sørgård til IntraFish.

Systemet med lukkede ventemerder som selskapet skal investere i er en presenningsløsning over to bur, der kapasiteten til sammen er på 150 tonn fisk. Vannet som pumpes inn og ut av det lukkede systemet blir behandlet. Det er Xylem som leverer utstyret til pumper og vannbehandling, mens Botngaard leverer presenningen.

– Vi har vært i samtaler med disse selskapene siden januar i år. I tillegg skal Sintef være med i forhold til å bistå i prosjektet når det gjelder fiskekvalitet- og velferd. Vi skal i møte med alle parter i prosjektet den 31. oktober, med sikte på å sette i gang så fort som mulig. Den opprinnelige planen var å komme i gang i januar, men det kan holde hardt. En gang på nyåret er vi i hvert fall i gang, sier Sørgård.

Han sier det er kjente komponenter som er med i prosjektet, men beskriver det likevel som et slags pilotprosjekt. Selskapet har også fått godkjenning fra Mattilsynet for en prøveperiode fra januar til juni, der en blant annet skal kontrollere at fiskevelferden blir ivaretatt.

Mens selskapet venter på å få den nye teknologien på plass, har slakteriet endelig kommet i drift igjen. Kråkøy slakter 300.000 fisk i uke 43, 44 og 45 for Refsnes Laks, som måtte fremskynde slakting på grunn av hjertesprekk hos laksen.

– I desember skal vi ta unna 700.000 kg laks fra Refsnes Laks. Dette er fisk som ikke har fått PD. Så vi har endelig kommet i gang igjen, sier Sørgård.

Dessverre har bedriften kommet i en slik økonomisk situasjon, pga av at bedriften har hatt stopp i produksjonen siden sommerferien, at en nedbemanning har vært nødvendig.»

%d bloggere liker dette: