Eigedomsskatten: KS vil ha ulikt botnfrådrag mellom hus og hytter

IMG_2309.JPG
Hytteavisen.no

Kommunane bør få høve til å innføre ulike botnfrådrag for hytteeigarar og fastbuande, foreslår kommunane sin interesseorganisasjon, KS.

I følgje Nynorsk Pressekontor meiner KS at kommunane på denne måten kan hindre at mange hytteeigarar slepp å betale eigedomsskatt av di botnfrådraget i mange tilfelle er høgare enn taksten. KS vil difor at dei kommunane som vel å innføre botnfrådrag på eigedomsskatt for hus og hytter bør få lov til å skilje mellom heilårsbustader og fritidsbustader, skriv KS i eit brev til Finansdepartementet.

Kan vere urettvist

Det er argument mot å skilje mellom bustader og fritidseigedommar også, mellom dei at det kan opplevast som urettvist av den gruppa som ikkje får botnfrådrag, seier advokat Hakon Huus Hansen i KS Advokatene til Finansavisen.

Reikninga til hyttefolket?

I Skattebetalerforeningen meiner dei at det lett kan bli dei som ikkje har stemmerett, som må ta reikninga, med andre ord hyttefolket.

%d bloggere liker dette: