EIENDOMSSKATTELISTE 2015 – ROAN KOMMUNE.

Roan.kommune.no

Lagt ut til offentlig gjennomsyn ved Roan kommunehus i tidsrommet 01.03. – 10.04.15

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelista for 2015 til offentlig gjennomsyn. Skattelista og fritakslista etter § 7 kan sees i Servicetorget, Kommunehuset,  fra 01.03.15 til 10.04.15. Listene inneholder opplysninger om eiendommer, skattetakst, skattesats og hvem som får fritak. Eier vil få opplysninger om sin eiendom tilsendt. Skatten forfaller i 2 terminer, 15.04. og 15.10.2015.  Faktura på skatten vil bli tilsendt i god tid før forfall.

Eier har adgang til å klage på den utskrevne eiendomsskatten. Eventuell klage kan sendes via e-post til postmottak@roan.kommune.no  eller som brev til Roan kommune, eiendomsskatt, 7180 Roan må sendes innen 10.04.2015.

%d bloggere liker dette: